Naised turismis: Anni kogemus

19. jaanuar, 2024

Off the Beaten Track projekt tõmbab otsi kokku. Selleks, et paremini mõista, millist kasu projekt osalejatele tõi, jagame ühe osaleja, Anni Vahteri kogemust. Praeguseks uus Rapla Maakonna Arendus- ja Ettevõtluskeskuse töötaja, jagab Anni oma  teekonda läbi erinevate kohtumiste, töötubade ja ürituste, mille eesmärk oli soodustada koostööd ja innovatsiooni turismivaldkonnas.

Off the Beaten Track’iga liitumine

Anni liitus projektiga 2023. aasta aprillis, kui 12 väga ägedat turismivaldkonna naist said kokku Pärnus, et tutvuda projektiga, selgitada välja oma arenguvajadused ja jagada erinevaid ideid. Tol ajal ei olnud ta veel Arenduskeskusega seotud, kuid  ta oli  juba kohalikku kogukonda oluliselt juhtides kohalikku taluturgu ja toidujagamise kappi. Lisaks näitas tema aktiivne osalemine jääujujate grupis ja Rapla Naiste Filmifestivali korraldamine tema pühendumust kogukonna kaasamisele.

Anni leidis, et Off the Beaten Track projekt on hindamatu ressurss tema sisseelamiseks turismivaldkonda. Uue tulijana turismisektorisse pakkus projekt talle olulist teadmiste pagasit, kogemusi ja kontakte.

Töötoad

Projekt avanes mitmete näost näkku kohtumiste kaudu, sealhulgas üks Anni kodulinnas Raplas. Need sessioonid hõlmasid võrgustikutööd, ideede arendamist ja enesehindamisharjutusi. Anni rõhutab nende kohtumiste käigus loodud isiklike kontaktide olulisust ja isikliku suhtluse eelist veebipõhiste suhtluskogemuste ees.

 Online akadeemia ja veebiseminarid

Juulist oktoobrini kestnud veebiakadeemias hindas Anni õppimiskogemust kõrgelt. Veebiseminarid mitte ainult ei pakkunud väärtuslikke teadmisi erinevatest turismi aspektidest, vaid kaasasid põnevaid arutelusid. Edukate naiste valdkonnast pärit osalejatega suhtlemine jättis Anni jaoks kestva mulje, rikastades tema arusaamist turismivaldkonnast.

Matera kogemus

Sooja tundega mäletab Anni Matera kohtumist, kus erinevatest riikidest pärit osalejatel oli võimalus esitleda oma projekte. Anni jaoks oli hindamatu tagasiside kogenud naistelt. Kuigi tema projekt keskendus toidu raiskamise vähendamisele ja jäi teoreetiliseks, lisas Matera üritus saadud teadmistele sügavust ja perspektiivi tema nägemusele.

 

Online hackathon

Projekti viimane etapp hõlmas online hackathoni, pakkudes osalejatele võimalust oma ideid rahvusvaheliste mentorite toel edasi arendada. Anni tunnistab, et  virtuaalne koostöö on keerukas, kuid rõhutab põnevat õppimiskogemust, mida see pakub. Ta eelistab näost näkku hackathone, leides, et need soodustavad paremini ideede genereerimist ja koostööd.

 

„Mulle on Off the Beaten Track projekt olnud elumuutev teekond. Teadmiste ja oskuste omandamise kõrval on tõeline aare loodud kontaktidest ja leitud sõpradest,“ võtab Anni  oma kogemuse kokku. Ta jätkab pingutusi turismi valdkonda panustamisel, kaasas väärtuslikud kogemused ja toetus Off the Beaten Track projekti kaudu.