Namiibia hindab ja arendab oma kultuuripärandit

06. november, 2023

Pahvakas kuuma õhku ja lennukitest tühi lennuväli – niimoodi võttis Namiibia pealinn Windhoek vastu Eesti delegatsiooni. Ees seisid põnevad päevad esialgu täiesti tundmatus keskkonnas.

Namiibia kultuuripärand on traditsioonide, keelte ja tavade mosaiik, mis peegeldab riigi mitmekesist ajalugu ja selle põlisrahvaste pärandit. Nende kultuuriliste aspektide uurimine võib pakkuda sügavamat arusaamist rahvuse identiteedist ja selle rikkalikest traditsioonidest.

Viimastel aastakümnetel on Namiibias  tekkinud arusaam, et kultuur ja loomemajandus aitavad luua töökohti, mõjutavad elanike elujärge, sisemajanduse kogutoodangut, välisinvesteeringuid jne.

30.10-01.11.2023 korraldas Loov Eesti koostöös UNESCO Eesti ja Namiibia rahvuslike komisjonidega Namiibia pealinnas Windhoekis kultuuripärandi hoidmise ja digitaliseerimise teemalise loomemajanduse akadeemia.

Akadeemia koosnes kohalikele poliitikakujundajatele, kultuuripärandi hoidjatele ning arendajatele suunatud kõrgetasemelisest konverentsist ning noorte ettevõtjate häkatonist, et toetada kestlikku arengut läbi kultuuripärandil põhineva loomeettevõtluse edendamise.

Konverentsil Creative Entrepreneurship Academy Namibia 2023: “Heritage & Innovation: Finding Business Opportunities in our Cultural Roots” aitasid Eesti loovust ja teadmisi maailma viia Ragnar Siil Creativity Labist, Juko-Mart Kõlar ja Ave Matsin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiast, inspiratsioonikõneleja Harald Lepisk (inspiratsioon.ee) ning moderaator ja ärikonsultant Toomas Roolaid (asiselgeks.ee). Kohalikku pärandkultuurimaastikku aitasid selgitada Namiibia Hariduse- Kunsti- ja Kultuuriministeeriumi asedirektor Gerard Vries, sama ministeeriumi loomemajanduse suuna asedirektor Manfred !Gaeb ning rahvuspärandi ning kultuuriprogrammide tegevdirektor Boyson Ngondo. Väga huvitava ettekande filmivaldkonna ettevõtlusest tegi Joel K Haikali, kelle film „Invisibles Kaunapawa“ oli 2021. aastal nomineeritud Oscarile.

Tuleb tunnistada, et konverentsi osalejad olid ettekannetest siiralt huvitatud ja näitasid seda ka välja. Kui millegagi nõustuti, siis väljendati seda kohe häälekalt. Väga meeldiv oli ka see, et esineja tervitusele vastas saal ühehäälselt „Tere hommikust“  vastu.   Meie jaoks oli üllatav ka tantsuliste vahepalade pikkimine konverentsi ning osalejate ühispildi tegemine. See, et meie kogemus on sealmail huvitav ja vajalik, näitas ka kutse kohtumisele Namiibia suurima ülikooli UNAM juhtkonnaga.

Juko Mart Kõlar: „Minule jättis väga positiivse mulje osalejate siiras huvi meie pakutud teemade vastu – pärast iga ettekannet tuli mitu inimest sisulisi küsimusi arutama, materjale ja kontakte küsima, mis päädis sellega, et meid kutsuti kolmandal päeval Namiibia Ülikooli ametlikule kohtumisele, kus Namiibia poolt näidati üles konkreetset huvi koostöö jätkamiseks ja arendamiseks. See võib järgmistel aastatel avada väga põnevaid perspektiive nii Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiale – kuna teemaks olid pärand ja loovettevõtlus -, aga ka laiemale partnerite ringile, kes on seotud loomemajanduse ja loovettevõtluse edendamisega.“

„Eesti ja Namiibia võivad esmapilgul tunduda küll väga erinevad, kuid kõik meie kohtumised kinnitavad, et Namiibias on väga suur huvi õppida meie kogemistest. Eriti valdkondades, mis puudutavad digiühiskonda, kultuurikorraldust, pärandtehnoloogiaid ja ettevõtlikkust. Lisades siia juurde potentsiaalse koostöö ülikoolide vahel kaasaegsete õppekavade loomisel, on reaalne võimalus, et koostöö kujuneb pikaajaliseks ja tulemuslikuks,“ kommenteeris Ragnar Siil.

Kahepäevasel häkatonil „Hack the Heritage“ osalenud noored omandasid teadmisi tootearendusest, ettevõtlusest, ringmajandusest ja digitehnoloogiatest. Osalejad töötasid kogu aeg mõttega kaasa ja haarasid koolitajate nõuandeid lennult.

Kokku töötati välja 7 äriideed ning pitchingu tulemusel valiti välja 3 võistkonda, kellega meie mentorid  jätkavad tööd juba online´s individuaalsetel  jätkumentorluse sessioonidel. Oma ideid saavad mentorite toel edasi arendada liitreaalsusel põhinev äpp, mis aitab tutvustada ja säilitada pärandilugusid, kohalikke ravimtaimi hüdropoonilisel ja vett säästval tehnoloogial kasvatada plaaniv  tiim ning  ilmastikuolusid leevendavate ja disainilt rahvusmustritest inspireeritud rõivaste tootmise idee.

Harald Lepisk: „Namiibia inimesed on juba ettevõtlikud. Osad olude sunnil, osad enda valikul. Meie omaltpoolt ergutasime neid kõrgema lisandväärtusega ettevõtluse poole ning avasime silmi, kuidas nutika digitaliseerimise abil elu ja teenused palju ladusamalt võiksid toimida. Mina olin positiivselt üllatunud, kui huvitunud ja kaasatud olid kohalikud osalejad – oli tunda, et meie siinviibimine ja pakutav läheb neile korda.”

Ave Matsin: „Mulle teeb rõõmu, et Eesti ja Viljandi Kultuuriakadeemia senised tegevused traditsioonilise käsitöö hoidmisel ja arendamisel pakkusid Namiibialastele suurt huvi. Meie reisi kestel toimunud kohtumised näitasid, et ka sealne pärand on elav ja rikkalik. Loodan, et see käik ei jää viimaseks ning reisi ajal sõlmitud kontaktidest kasvavad välja järgmised vastastikku huvipakkuvad ja kasulikud koostööprojektid.“  

Loomemajanduse Akadeemia Namiibias sai teoks tänu Loov Eesti, Eesti ja Namiibia UNESCO rahvuslike komisjonide koostööle. Projekti rahastas Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus EstDev.

Vaata ka meediakajastust:

https://economist.com.na/83798/education/heritage-innovation-and-entrepreneurship-unpacked-at-the-creative-conference/

Ragnar Siili intervjuu NBC TV hommikuprogrammis