Narva Muuseum sai tunnustust

28. detsember, 2009

Kolmapäeval, 16. detsembril Laitse Graniitvillas toimunud pidulikul üritusel anti Narva Muuseumile üle tunnustus „Märk kindlast arengust“. Muuseum sai tunnustuse maksimaalseks perioodiks – kaheks aastaks – tänu edukale osalemisele Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja MTÜ Eesti Kvaliteediühing koostööna korraldatavas Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogrammis.

Kvaliteediprogrammis osaledes viis muuseum aasta jooksul läbi enesehindamise, kaardistas probleemsed kohad ning töötas välja ja teostas arendusprojektid kolmes valdkonnas: kliendi teekond, kliendi tagasiside ja sisekommunikatsioon. Programmis eduka osalemise võtmeks oli kogu muuseumi kollektiivi kaasamine projekti. Tänu arendusprojektide elluviimisele paranes oluliselt muuseumi sisene infoliikumine ning loodi paremad võimalused muuseumikülastajate ja partnerite ootuste rahuldamiseks.

Programmi eesmärk on tõsta Eesti kui reisisihi konkurentsivõimet turismitoodete ja -teenuste kvaliteedi tõstmise ja valiku laiendamise kaudu. Programm lähtub seisukohast, et iga turismiettevõte, kes on õigesti valinud oma sihtgrupi, suudab õige juhtimise korral klientide ootustele vastata või neid ületada. Kvaliteedi arendamisele pühendunud ja programmi edukalt rakendavaid ettevõtteid tunnustatakse diplomiga “Märk kindlast arengust”. See annab klientidele ja avalikkusele teada, et ettevõte on valmis oma klientide heaolu nimel järjepidevalt pingutama. Tunnustust on võimalik saada üheks või kaheks aastaks.

Muuseumidest on tunnustuse „Märk kindlast arengust“ pälvinud ka Eesti Rahva Muuseum ja Tartu Mänguasjamuuseum.