NDPC avaldas loomemajanduse toetuste saajad

02. mai, 2013

NDPC-logo20161111Põhjadimensiooni Kultuurikoostöö Programm NDPC kuulutas välja loomemajanduse toetuste saatjad, kelle hulgas olid nii Tartu Loomemajanduskeskus kui Musiccase.

 

Taotlusi programmist toetuse saamiseks laekus palju ning otsuse tegemises lähtuti põhimõttest toetada väiksemat arvu projekte täies mahus mitte jagada osaline summa suurema hulga taotlejate vahel. Taotlusti hinnati NDPC strateegilistest eesmärkidest lähtuvalt arvestades projekti strateegiat ning elluviimist, kestlikkust ning pikaajalisust.

Strateegiline hindamine põhines kolmel aspektil- kaupade ja teenuste turundamise rahvusvaheline majanduslik mõju, võrgustumine ning kultuuriline mõju. Väga paljud projektid vastasid ühele või kahele tingimusele, mistõttu soovitavad korraldajad taotluse sisu eelnevalt kriitiliselt üle vaadata.  Komitee hindas realistlikult ka eelarveprojekte, sätestades mõningaid lisatingimusi elluviimisel.

Projektide loetelu oli pikk ning kattis pea kõiki loomemajanduse valdkondi, kuid hindamisel lähtuti vaid projekti kvaliteedist.

Loe projektide kohta siit