Loov Eesti kutsub neljapäeval tervishoiudisaini seminarile

19. september, 2013
Screen Shot 2013-09-19 at 2.37.58 PM26. septembril kogunevad Inglismaa, Taani, Soome ja Eesti disainieksperdid ja uuendusmeelsed riigitöötajad seminarile, kus tutvustatakse edulugusid tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande sektorist ning esitatakse konkreetseid näited, mis tõestavad disaini kaasamise olulisust protsesside ja uute teenuste loomisel, planeerimisel ning juhtimisel. 
 
Õnne ja heaolu saavutab ühiskond kvaliteetse hariduse, tervishoiu ja sotsiaalabi teenuste kaudu. Eeskujuliku avaliku teenuse loomiseks ei piisa enam aegunud meetoditest, kus keskmes oli eelkõige selle meetodi looja. Tänapäevane lähenemine innovatsiooni- ja disainiprotsessi toob keskpunkti alati teenuse saaja. 21. sajandil on disaini piirid laienenud: keskkonna-, tööstusdisaini, moe ja graafika valdkonnale on lisandunud disainjuhtimine, teenuste disain ja strateegiliste protsesside juhtimise disain. Erinevate maade kogemused tõestavad, et disainiteenustele investeeritud ressurss toob tulu mitmekordselt tagasi. Disain ise ei ole mingi võluvits, kuid tänapäevaseid disaini meetodeid, mille efektiivsust on kontrollitud ja mõõdetud, saab edukalt kasutada erinevates valdkondades, sealhulgas ka avalikus sektoris. 
 
Tervishoid on teema, mis puudutab meid kõiki; tänu internetile ja informeeritusele kasvab aina kiiremini nõudlus kvaliteetsema teenuse järele. Et selles süsteemis rahuldada kõiki osapooli, nii patsiente kui terviseteenuse osutajad, on vaja leida kõige efektiivsemad meetodid selliste uuenduste sisseviimiseks, mis vastavad patsiendi väärtushinnangutele, ootustele ja vajadustele ning mis pakuvad töörõõmu tervishoiu teenuse pakkujatele. 
 

Briti üks tunnustatumaid disaini eksperte, Michael Thomson, teeb sissejuhatuse teenuse disaini ning toob näiteid kuidas strateegiline disainjuhtimine on tõstnud finantsiliselt mõõdetavat kasumlikkust äriettevõtetes ning kuidas disain aitab muuta riiklikel organisatsioonidel oma mainet, luua uusi kasutajasõbralikke toimimismudeleid ning tõsta teenuste kvaliteeti.
 
Disainer Hanna-Riina Vuontisjärvi Lapi Ülikoolist tutvustab Põhja Soome näidete põhjal projekti, mis kombineerib uuringud, teenuse disaini ning sotsiaalteadused eakate elu kvaliteedi, iseseisva toimetuleku ja heaolu tõstmiseks.
 
Pikaajalise teenuse disaini kogemusega Colum Lowe jutustab väljakutsetest Briti tervishoiu sektoris. Ta toob välja oma ettekandes disaini rollili olulisust probleemi lahenduste leidmisel ning uute teenuste loomisel. Ta käsitleb ka disainjuhtimist, kultuuri ja inimliku faktori osatähtsust.
 
Ain Aaviksoo räägib kasutaja- ehk patsiendikeskse tervishoiuteenuse näidetest ja võimalustest Eestis ning sellest, kuidas patsiendi teenusekogemus on järjest olulisem tervishoiu väärtuse hindamisel lisaks haigusseisundi meditsiinilise tulemuse mõõtmisele. 
 
Mare Naaber tutvustab edukat teenuse disaini protsessi Eestis, kus prioriteediks olid eaka ja erivajadustega kliendi vajadused ja ootused ning mille käigus täiustati ka füüsilist keskkonda ning loodi organisatsioonile uus bränd.  
 
Susie A. Ruff räägib kasutajakesksest innovatsioonist Taani (poliitilise) tervishoiu süsteemis, uue disainiga organisatsiooni mudelitest Taani haiglates, uuenduslikest teenustest ja tehnoloogiatest.
 

Seminar toimub VIII Disainiöö raames ning on seotud Euroopa Komisjoni projektiga “Disainjuhtimine avalikus sektoris”(Design Management for Public Sector), mille eesmärk on luua disainijuhtimise efektiivseid läbitestitud meetodeid avaliku sektori teenuste parandamiseks. 
 
Seminar toimub neljapäeval, 26.septembril vana EKA platsil asuvas telgis (Tartu mnt 1).

 
Seminari korraldaja: Eesti Disainerite Liit
Seminari toetavad: Briti Nõukogu ja Loov Eesti
Osavõtt seminarist: 15 EUR. Tudengitele ja EDL liikmetele 8 EUR
 

TERVISHOIUDISAINI SEMINAR N 26.09 kl 10:00-16:00 • vana EKA platsil asuvas telgis (Tartu mnt 1)

Seminaril pakume kergeid suupisteid ning värskendavaid jooke!
Parkimine telgi kõrval
Registreerimine ja täiendavad küsimused: Kirke Tatar kirke@disainioo.ee