Noore kunsti oksjoni töid tutvustatakse näitusel

09. september, 2013

lmk-logoNeljapäeval, 12. septembril kell 17 avatakse Tartu Loomemajanduskeskuses (Kalevi 13) Tartu noore kunsti oksjoni töid tutvustav näitus. Oksjon toimub 10. oktoobril kell 18.

Seekordsele oksjonile esitati 73 tööd, millest komisjon valis välja 25 tööd. Lisaks valisid kuraatorid Liina Raus ja Triin Tulgiste oksjonile ka kutsutud kunstnike 22 valitud teost. Kokku on oksjonil esindatud 45 kunstnikku 47 tööga. 

Oksjonil tulevad esitamisele viimastel aastatel tähelepanu ja tunnustust pälvinud noorte  kunstnike Anna Hõbemäe, Kristi Kongi, Marta Stratskase, Mihkel Ilusa ja Eike Epliku teosed ning 2013. aastal Tartu Ülikooli maaliosakonna  ja Tartu Kõrgema Kunstikooli lõpetanud kunstnike valitud tööd. Lisaks on oksjonile kutsunud  mõnede nüüdiskunstimaastikul juba klassiku staatuses olevaid kunstnikke, nagu näiteks maalikunstnik Rauno Thomas Moss ning fotokunstnikud Toomas Kalve ja Marge Monko, kellel nii oma kunsti kui ka õppejõu ameti kaudu on suur mõju noortemale põlvkonnale. Oksjoni jaoks kureeritud fotovalikus leiab erineva lähenemisega põhiliselt noorema põlvkonna põnevamate fotokunstnike Anna-Stina Treumundi, Madis Katzi, Alan Proosa, Taavi Piibemanni, Reimo Võsa-Tangsoo, Renee Altrovi jt töid. 

Kunstiteadlase Indrek Grigori sõnul on oksjoni kunstiline tase tugev: “Oksjonitööde valiku tegemisse on taas kaasatud kuraatorid, millega seoses on oluliselt kasvanud oksjonil müügile tulevate tööde professionaalne taset. Ja seda mitte ainult kuratoorsel teel valitud tööde eneste näol. Tugev üldfoon, mida kuraatorite valik komisjonile lõi, piiras nii valitavate tööde üldarvu kui sundis ka komisjoni l ähtuma oma otsustes ennekõike kunstilisest tasemest.” 

Oksjonitöödega saab alates 13. septembrist tutvuda ka veebis http://www.lmk.ee/oksjon_sygis2013 ning mõnevõrra hiljem ilmub kataloog ka trükist. Kataloogile lisavad väärtust nii kunstnike endi kommentaarid oma tööle kui ka kunstiteadlaste Indrek Grigori ja Kadri Asmeri kirjutatud kommentaarid. 

Sügisene oksjon keskendub oma eelprogrammis koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooli fotoosakonna ja Tallinna Fotokuuga fotokunstile. Enne oksjonit on kavas mitmed sisukad fotokunstiteemalised loengud. Oksjoni programmiga saab lähemalt tutvuda veebis www.lmk.ee/oksjonid

Konkursile laekunud töödest valis oksjonitööd välja komisjon, kuhu kuulusid Indrek Grigor Tartu Kunstimajast, Tiiu Talvistu Tartu Kunstimuuseumist, fotokunstnikud ning TKK õppejõud Madis Katz ja Taavi Piibemann, kunstiteadlased Triin Tulgiste ja Kadri Asmer, TÜ maaliosakonna õppejõud ning maalikunstnik Rauno Thomas Moss, kunstisõber Riivo Anton, Külli Hansen Tartu Loomemajanduskeskusest ning oksjoni projektijuht Liina Raus. 

Tartu noore kunsti näitust ja oksjonit korraldavad Tartu Loomemajanduskeskus, Tartu Kunstnike Liit, Kaleidoskoop Kunstilaenutus ja Tartu Kõrgem Kunstikool. Oksjon toimub koostöös Tallinna Fotokuu ning Tartu Ettevõtlusnädalaga. Sellest sügisest on oksjonil esimest korda ka ametlik trükipartner – Copy.ee.