Noored arhitektuuritudengid esitlevad nägemust Tallinna lähialade arengust

25. aprill, 2012

Neljapäeval, 26. aprillil esitlevad Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistrandid kogumikku “Tallinnast välja! Nägemus Tallinna lähialade arengust 2030+”. Esitlus toimub Balti Jaama hoones 2. korrusel algusega kell 17.00 ning kõik huvilised on oodatud.
Raamat “Tallinnast välja!” sisaldab 10 magistrandi visiooni Tallinna lähialade elukeskkonnast ja kvaliteedist. Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, Hüüru ja Vatsla.

Üliõpilasi juhendasid prof. Andres Alver, prof. Veljo Kaasik, arhitektid Indrek Rünkla ja Lilia Del Rio.

Kogumiku aluseks on kokkuvõte 2010/2011 õppeaasta IV kursuse üliõpilastöödest. Igal õppeaastal jaotub tudengite töö kaheks osaks, milles lahendatakse kollektiivse tööna planeering ning projekteeritakse individuaalselt elamisüksused ning lähiala sotsiaalobjektid.

Üliõpilaste juhendajate prof. Kaasik ja prof. Alveri sõnul võib ülesande eesmärk tunduda vastutustundetu valglinnastumise jätkamisena, kuid Tallinna lähialad on viimastel aegadel kujunenud populaarseteks asualadeks, kus kümneid tuhandeid inimesi juba elab. Seega väärivad vanemad ning uuemad valglinna-alad inimeste vajaduste mõtestamist ning sellest lähtuvat täiendamist, seda nii hetkeseisule kui ka kaugemale tulevikule mõeldes. Oluliseks momendiks käesolevates planeeringutes on toetuda olemasolevatele raudtee-ühendustele Tallinnaga või planeerida uued trammiteed.

“Üliõpilaste tööd väljusid traditsioonilistest planeerijate-töövõtjate lähenemisest. Planeeringulise töö modelleerimine sundis tegijaid endid aktiivselt kujundama kohalikku elukeskkonda kui jätkusuutlikku dünaamilist tervikut. Ehkki kontaktid kohaliku omavalitsuse tasandil jäid lünklikeks, märgati kindlasti seoseid, mis paremini avanevad võõra värskele pilgule,” selgitavad prof Alver ja Kaasik.

Kogumiku vaatajail on võimalik veenduda, kuivõrd individuaalkorras projekteeritud elamisüksused ning korterilahendused vastavad oleviku- ja võimalikele tulevikuootustele ning mida mõtlevad ja näevad täna need, kes hakkavad kujundama meie tulevikku ja selle füüsilist keskkonda.

Kogumiku esitlust illustreerib ka üliõpilaste näitus Balti Jaama hoone 1. ja 2. korrusel, mis jääb avatuks mai lõpuni.