Noorte ettevõtlikkust arendav programm ENTRUM liigub Lääne-Eestisse

17. mai, 2012

entrum_logo23.09.2010Sügisel alustab Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm ENTRUM kolmandat hooaega arendades Hiiumaa, Pärnumaa, Saaremaa ja Viljandimaa noori. ENTRUM õpetab noortele aktiivses ja kaasahaaravas vormis, kuidas olla elus ettevõtlik. 7 õpikuu jooksul saavad Lääne-Eesti noored praktilised teadmised ja kogemused projekti algatamisel ja elluviimisel ning kohtuvad oma huvivaldkonna tipptegijatega. ENTRUM programmis osalemine on noortele tasuta.


Programmi tegevjuhi Darja Saare sõnul on ENTRUMi kaks eelnevat hooaega näidanud, et Eesti noored tahavad enda ja oma kodukoha heaks midagi ära teha. „Noortel on nii tahtmine kui ka ideed. ENTRUM annab neile ideede teostamiseks vajalikud oskused, teadmised ja kontaktid ning aitab eluohjad enda kätte haarata,“ kirjeldab Darja Saar ENTRUM programmi kasulikkust. Ta lisab, et ENTRUMi läbinud noored oskavad märgata ühiskonna vajadusi ja mõistavad, et Eesti elu arendamine on nende endi kätes.

Viljandimaa Arenduskeskuse juhataja Kaarel Lehtsalu rõõmustab, et Viljandimaa üldharidus- ja ametikoolide vanemate klasside õpilastel avaneb võimalus arendada oma ettevõtlikust unikaalses ja uuenduslikus keskkonnas. „ENTRUM loob loovuse vallapäästmiseks ja oma ideede realiseerimiseks täiesti uued võimalused. Kombineerides ENTRUMi programmi poolt pakutavad võimalused ettevõtlus- ja majandusõppe õppekavaga gümnaasiumi tasemel saavutame täiesti uue olukorra reaalsete ettevõtlikkusega seotud kogemuste saamiseks juba koolipingis,“ kirjeldab Lehtsalu.

 

Ta usub, et koos õpilastega programmis osalevad lapsevanemad, õpetajad, mentorid, omavalitsuste noorsootöötajad ning kaasatud maavalitsuste ametnikud ja programmi koordinaatorid maakondlikest arenduskeskustest kindlustavad tausta ettevõtlikkusõppe jätkusuutlikkuse tagamiseks ka programmijärgsetel aastatel.

ENTRUM Lääne-Eesti õpihooaeg vältab oktoobrist 2012 maini 2013. Ettevalmistustööd programmi käivitamiseks koostöös Lääne-Eesti maakondlike arenduskeskustega on juba alanud. ENTRUM õpiprogramm koosneb igakuistest õpisessioonidest Pärnu kontserdimajas, ettevõtete külastustest, projektimeeskondade laadast ning ettevõtlike projektide konkursist „Olen ettevõtlik!“.

ENTRUM on Eesti Energia algatatud üle-eestiline noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm, mille raames antakse ettevõtlus- ja ettevõtlikkusõpet olulisele osale Eesti gümnaasiumi- ja kutsekoolide õpilastest.  ENTRUM tegutseb rotatsiooni põhimõttel kujundades ettevõtlikku hoiakut erinevates Eesti regioonides. Õppeaastal 2010/2011 tegutses ENTRUM Ida-Virumaal ja 2011/2012 Lõuna-Eestis arendades kokku rohkem kui 900 noort.  ENTRUM Ida-Virumaa võiduprojekt InSpe lükkas käima noorte tööbörsi, Lõuna-Eestis üldvõidu pälvinud projektimeeskond VeniVidiVici aga algatas Eesti-sisese õpilasvahetusprogrammi.