Noorte huvi ettevõtluse vastu kasvab

22. november, 2014

ajujaht-ettevotlus-idee-konkurss-parimate-valjakuulutamine-70189723Iga-aastaselt läbiviidava Globaalse Ettevõtluse Raporti kohaselt on võrreldes eelmise aastaga Euroopa noorte suhtumine ettevõtlusesse paranenud. Vastajad peavad oluliseks pigem oma äri- ja juhtimisoskuste arendamist kui ettevõtlusalase akadeemilise hariduse omandamist.

Raporti kohaselt hindavad ligi 75% kõigist vastanutest ettevõtlust kui väga positiivset trendi, mis on 4% kõrgem näitaja kui aasta varem. Möödunud aastaga võrreldes on eelkõige tõusnud Euroopa noorte suhtumine ettevõtlusesse – ligi 80% 20-25-aastastest noortest peab ettevõtlust positiivseks ning neist 49% on huvitatud oma ettevõtet alustama.

Lisaks selgus uuringust, et üle poole, ligi 63% kõigist vastanutest leiavad, et ettevõtjaks pigem õpitakse. Ettevõtluse hariduse omandamise puhul hindasid vastajad kõige enam põhiliste äri- ja juhtimisoskuste omandamist. 47% vastanutest leidsid, et eduka ettevõtte loomisel on oluline ka varasem kogemus ettevõtluse vallas.

Oluliselt vähem pidasid vastajad oluliseks ettevõtluse õpetamist akadeemilisel või riiklikul tasandil. Alla poole, 36% vastanutest soovisid ettevõtlust õppida juba gümnaasiumis, 33% spetsiaalsetes start-up programmides ning 32% ülikoolis.

Ligi 46% vastanutest leidsid, et kõige suuremad motivaatorid isikliku ettevõtte loomisel on tööalane sõltumatus ja soov olla iseenda ülemus. Lisaks toodi välja ka suuremat võimalust eneseteostuseks ning oma ideede elluviimiseks.

Amway juhatuse esimehe Steve Van Angeli sõnul mängivad ettevõtjad kiiresti kasvavas ühiskonnas väga olulist rolli. “Ettevõtjad loovad uusi töökohti, soodustavad konkurentsi ning aitavad erinevatel ühiskonnasektoritel kasvada ja õitseda,” sõnas Van Angel. “Aastast aastasse muutuvad aga põhjused, miks ettevõtlusega algust tehakse. Loodame, et antud uuring edendab ettevõtluse teemalist diskussiooni ning loob põnevaid ettepanekuid, kuidas julgustada inimesi rohkem ettevõtluseega algust tegema.”

Iga-aastane globaalse ettevõtluse raport AGER viidi tänavu läbi aprillist juulini koostöös Müncheni Tehnoloogiaülikooliga. See aasta kuulus valimisse rekordilised 38 riiki üle maailma, küsitlus viidi läbi telefoniintervjuude teel 14-99-aastaste elanike seas. Uuringu eesmärk on soodustada ülemaailmset ettevõtluse teemalist diskussiooni ja uurida, kuivõrd olulist rolli täidavad ettevõtjad tänapäeva ühiskonnas.

AGER viidi esmakordselt läbi 2010. aastal, mil uuringu fookuses olid valitud Euroopa riigid. 2013. aastal viidi uuring läbi ülemaailmselt 24 riigis. Järgmine üleilmne ettevõtluse raport ilmub 2015. Aastal.

Loe edasi siit