Noorteprogramm ENTRUM ootab ideid ettevõtlike ideede panka

04. august, 2014

entrum logo23.09.2010Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM avab 4. augustil ettevõtlike ideede panga. Panga eesmärk on pakkuda inspiratsiooni ning nende ideede elluviimisvõimalust konkursil ja arenguprogrammis osalevatele 13- 19- aastastele noortele.

„ENTRUM-i nelja hooaja jooksul oleme tähele pannud, et noortel on indu ja pealehakkamist rohkem kui küll, kuid tihti puuduvad konkreetsed ideed, mida ellu viia,“ sõnas SA ENTRUM tegevjuht Darja Saar. „Sellest tingituna hakkas idanema idee luua ENTRUM-i oma ettevõtlike ideede pank, kuhu kõik soovijad, sealhulgas kohalikud omavalitsused, tegutsevad ettevõtjad ja kõik teised huvilised, saavad talletada oma ideed, mille realiseerimiseks neil endal ei ole olnud aega või piisavalt entusiasmi, kuid on tunne, et need ideed väärivad noortega jagamist ja elluviimist,“ lisas Saar.

Erinevalt eelnevatest aastatest on 2014/2015 õppeaastal Lääne- ja Ida-Virumaal tegutseva ettevõtlikkusideede konkursi ja arenguprogrammi prioriteetseteks valdkondadeks IKT ja inseneeria. Saare sõnul lähtuti prioriteetide seadmisel selle piirkonna ja Eesti majanduse prioriteetidest tervikuna. “See aga ei tähenda, et head ettevõtlikud ideed ei oleks oodatud ka teistest valdkondadest nagu näiteks loomemajanduse või sotsiaalse ettevõtluse valdkonnast, sest meie soov on parimail võimalikel viisidel panustada Virumaa ja kogu Eesti arengusse,“ lisas Saar.

Ettevõtlike ideede teostamisel kaasatakse äri- ja teadusmentoritena tegutsevaid ettevõtjaid ja spetsiifiliste erialateadmistega inimesi. „Siin kohal märgiksin ära, et ka ettevõtlike ideede autoritel endil on võimalik olla tema idee välja valinud noortele äri- või teadusmentoriks,“ täpsustas Saar. Tugikeskustena kaasatakse ideede teostamisse veel kohalikke omavalitsusi, regionaalseid arenduskeskusi, ettevõtlusinkubaatoreid, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžit ja Tartu Ülikooli Narva Kolledžit. Varasemate pikaajalisemate partneritena on aktiivsed olnud näiteks Loov Eesti, Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid ja start-up inkubaator Tehnopol.

Ettevõtlike ideede pank on avatud 4. augustist kuni 30. septembrini 2014.

ENTRUM-i ettevõtlike ideede panga ja tingimuste kohta saad lähemalt lugeda veebiaadressilhttp://www.entrum.ee/ideedepank

Eesti Energia ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM on 2010. aastal Eesti Energia poolt algatatud ning koostöös Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga ellu viidav üleriigiline konkurss ja arenguprogramm, mis on suunatud 13. -19. aastastele koolinoortele. ENTRUM-i eesmärk on kasvatada noortes ettevõtlikku meelt ning innustada neid ise oma elu juhtima, pakkudes neile seejuures toetavat mentorprogrammi, kaasates sellesse ka ettevõtlusinkubaatoreid, regionaalseid arenduskeskusi ja kohalikke omavalitsusi.

Tehes aastatel 2010-2014 ringi peale kogu Eestile on ENTRUM arendanud ettevõtlikkust rohkem kui kahe tuhandes noores. Ida-Virumaa, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja Põhja-Eesti noored on programmi raames ellu toonud üle 500 sotsiaalse ettevõtluse, tehnoloogia, öko- ja loomemajanduse valdkonna ideed. Möödunud hooajal „ENTRUM Põhja-Eesti 2013/2014“ osales ENTRUM-is 573 koolinoort, kes algatasid 171 ideed. Õppeaastal 2014/2015 tegutseb ENTRUM Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal.

ENTRUM programm on pärjatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2011. aasta parima ettevõtluse edendaja tiitli, Rootsi Äriauhinna 2011. aasta konkursil sotsiaalselt vastutustundlikku algatuse tiitli, EMSL 2011. aasta konkursil parima kodanikuühiskonna ärisektori algatuse tiitli ja Ülemaailmse Kaubanduskodade Konkursi 2013. aasta parima noorte ettevõtluse arendamise projekti tiitliga.