Noorteprogrammi Entrum juhendajad jagasid noortele kasulikke nõuandeid nende projektiideede ellu viimiseks

22. veebruar, 2011

altLaupäeval, 19. veebruaril Jõhvi Kontserdimajas toimunud noorteprogrammi Entrum õppesessioonil kohtusid Ida-Virumaa noored järjekordsete inspireerivate külalistega. Seekord jagasid noortele oma kogemus- ja edulugusid juhtimis- ja äriajakirja Director peatoimetaja Taivo Paju ning ärijuht Kristel Treier, filmifestivali PÖFF tegevjuht Kristo Tohver ja innovatsiooniprojektide Garage48 eestvedaja Ragnar Sass.

Ajakirja Director peatoimetaja Taivo Paju innustas noori mõtlema samm ette. „Ettevõtjal on alati vaja vaadata homsesse – mis tuleb pärast praegust hetke. See aitab luua ideid ja lahendusi, millel on edu,“ sõnas Paju. Directori ärijuht Kristel Treier soovitas noortel suhtuda oma ellu ja ettevõtlusesse sarnaste põhimõtetega. „Sea endale eesmärk ja lepi iseendaga kokku, kuhu soovid jõuda. Edasi on vaja leida teerada, mis selle eesmärgini viib ja astuda need sammud, mis on eesmärgini jõudmiseks vajalikud,“ julgustas Treier noori oma elu ise juhtima.

PÖFFi tegevjuht Kristo Tohver rääkis noortele, et edukad ideed on need, mille järele on ühiskonnas puudus. „Nii oli ka PÖFFiga, mille sündimise hetkel oli Eestis selge vajadus teistmoodi kino järele. Täna on sellest ühiskonna vajaduse vastureaktsioonina sündinud projektist kasvanud rahvusvaheline ettevõtmine,“ jagas kogemusi Tohver. Ta suunas noori mõtlema sellele, et kasumiks võib olla ka väärtuse loomine ühiskonnas ja alati ei pea kasumina nägema ärikasumit.

Garage48 eestvedaja Ragnar Sass tõi välja innovatsiooniprojektide ja Entrum programmi sarnasuse. „Meie mõlema tegutsemise eesmärk on lühikese ajaga midagi olulist ära teha.“ Garage48 programmis kogunevad meeskonnad, et leida 48 tunni jooksul uus innovaatiline ja ellu rakendatav idee. „See idee leidmine on esimene samm, millele järgneb töö leitud ideega. Sama on ka Entrum programmiga, mille raames noored astuvad esimesi samme ideede loomisel ja mille ellurakendamisega on vaja tööd edasi teha,“ selgitas Sass. Edu saavutmisel on aga oluline osa meeskonnal. „Kõikide õnnestumiste taga on alati meeskond, kes ühiselt usub oma ideesse ja kes toetavad teineteist nii edus kui raskustes,“ julgustas Sass noori meeskonnatööd väärtustama.

Entrum sessiooni teises osas tutvustasid noored oma projekte. Projektide esitlemine oli noortele heaks võimaluseks oma ideid esitleda ja saada asjatundjatest mentorite tagasisidet sellele, kuidas oma projekti edasi arendada. Peamine soovitus noortele oli täpsemalt defineerida peaeesmärk ning töötada eelarvega. Samuti olid esitlused heaks katsumuseks ja õppetunniks, kuidas oma ideid kuulajatele selgitada ja kuulajaid ideesse uskuma panna. Noorte projektid on valdavalt praktilised ja lähtuvad sellest, mille järele noored ise vajadust tunnevad.

Entrum noortele nõu andnud Taivo Paju peab oluliseks, et edu saavutanud täiskasvanud leiaksid aega noorte juhendamiseks ja julgustamiseks. „On ääretult oluline, et noored inimesed ei jääks kõrvale Eesti arengust. Kui nad saavad julgustust liikuda selle poole millest nad unistavad, siis on Entrum programm täitnud oma eesmärgi,“ sõnab Paju. Kristo Tohver kiidab noori nende ettevõtlikkuse ja heade ideede eest. Samas juhib ka Tohver tähelepanu sellele, et nad vajavad juhendamist. „Et noorte ettevõtlikkus ei jääks varju ning nad viiksid oma toredad ideed ellu, vajavad nad suunamist ja nõuandeid,“ rõhutab Tohver mentorite panuse olulisust Entrum programmis.

Darja Saar, SA Entrum tegevjuht, tänab kõiki projektis osalevaid külalismentoreid. Sessioonil toimus noorte ja külalismentorite esmakordne kohtumine. „Jälgisin külalismentorite ja noorte koostööd ning suur rõõm oli näha mõlemate silmis entusiasmi. Usun, et ühisel jõul saavad noorteprojektid ka ellu viidud,“ sõnab Darja Saar.

Eesti Energia algatatud noorte ettevõtlikkuse arendamisele suunatud Entrum programmis osaleb ligi 400 teadmistejanulist noort kaheksast Ida-Virumaa omavalitsuspiirkonnast.

Täiendavat informatsiooni ja pildi- ja videomaterjali Entrumi tegevuste kohta leiad programmi veebilehelt www.entrum.eeja http://www.facebook.com/entrum