Nordeni Kultuuritoetuste taotlustähtajad 2015. aastal

22. detsember, 2014

Põhja-Balti kultuuri mobiilsusprogrammi ja Põhjamaade Kultuurifondi 2015. aasta taotlustähtajad on juba mõnda aega avalikud. Eduka taotluse ettevalmistamine nõuab aega, detailidesse süvenemist ja kokkuleppeid partneritega. Põhja-Balti kultuuri mobiilsusprogrammi puhul tuleb arvestada ka uuenenud taotlustingimustega.

Reisitoetusi saab taotleda nii individuaalselt kui kuni kuueliikmelise grupitaotlusega. Viimasel juhul eeldatakse kõigi grupiliikmete taotlemistingimuste nõuetele vastavust, kui keegi grupi liikmetest tingimustele ei vasta, ei rahuldata 2015. aastast alates kogu taotlust.

Esimesed taotlusvoorud avanevad juba 7. jaanuaril, mil kuu aja jooksul saab taotleda nii reisistipendiumi kui loomeresidentuuri tegevustoetust. 2015. aastast avaneb loomeresidentuuride taotlusvoor kord aastas. Residentuurid saavad taotleda tegevustoetust kuni kolmeaastaseks tegevusperioodiks.

Kõiki taotlustähtaegu näed kalendrist.

Kultuuri mobiilsusprogrammi hindamiskomisjoni eksperdid soovitavad taotlejatel tähelepanelikult läbi lugeda konkreetse mooduli taotlemise tingimused, hindamise kriteeriumid. Koostöövõrgustike mooduli puhul mõelda võrgustiku mõistele ja sellele vastavusele antud taotluses.

Põhjamaade kultuuri mobiilsusprogramm loodi 2007. aastal. Eesti, Läti ja Leedu liitusid programmiga aastal 2009. aastal. Põhjamaade ja Balti riikide kultuuriministrid otsustasid sellel aastal pikendada programmi perioodi kolmeks järgnevaks aastaks: 2015 – 2017.

“Ehkki Eesti on olnud kultuuri mobiilsusprogrammist taotlemisel varasematel aastatel üsna edukas, on selle aasta taotlusvoorude tulemused Eestile pigem tagasihoidlikud,” nendib Põhjamaade Ministrite Nõukogu eesti esinduse kultuurinõunik Eha Vain, kes vastutab toetusprogrammi info ja nõustamise eest Eestis. Vain toonitab, et toetuse tingimused tuleb väga põhjalikult läbi lugeda.