Nordic Look 2012 kutsub konverentsile ja seminaridele!

01. mai, 2012

nordic_look_2012Arhitektuuriliselt mängulise ja inspireeriva linna poole pürgimine eeldab Eesti linnaruumis julget, avatud ja kõiki huvigruppe kaasavat arutelu. Võtmesõnaks on koostöö nii erinevate huvigruppide vahel kui ka rahvusvaheliselt, sobitades edulugusid linnaruumidest ja säravamaid uusi ideid arhitektuurist. Kutsume kõiki linnaruumi tellimise ning kujundamisega seotud isikuid osalema konverentsil ning seminaridel, kus esinevad silmapaistvad näited Põhjamaadest.

 

15.-30. mail toimuvat sündmuste sarja Nordic Look korraldavad  Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Eesti Arhitektuurikeskus ja Loov Eesti. Toome arhitektuuri ja linnaruumi kujundamist puudutavad arutelud ja kitsaskohad kontoriseinte vahelt avalikkuse ette ning rajame pinnase Eesti ja Põhjamaade tihedamaks koostööks!

Konverents “Elav linn. Unistuste linn”

Nordic Look’i juhatab sellel aastal 15. mail sisse rahvusvaheline konverents “Elav linn. Unistuste linn”, kus korraldajad küsivad kõigilit, millises linnas me soovime elada ning kuidas soovitut kõigi linnaelanikega arvestades ellu viia.

Püüame kirjeldada olemasolevaid linnu nii Põhjamaades, Hollandis kui ka Eestis, nende häid ja parandamist vajavaid külgi ning arutleme, kuidas selliste linnakeskkondade kujunemiseni jõuti. Heidame pilgu tulevikku ja püüame tulevikust sammu ees olla.

Konverentsi läbivad märksõnad on tänav, väljak, park. Kas tänav on vaid ühendustee punktist A punkti B või on see midagi enamat? Kuidas inimene jääks tänaval ühte kohta pikemalt, mitte ei kiirustaks sellel? Kas väljak on vaid pühade ajal inimeste kogunemiskohaks või võiks olla sellel ka pidev kasutatavus? Kuidas muuta väljakut mugavamaks ja hubasemaks? Kuidas tuua inimesi väljakule vaba aega veetma?

Kas park linnaruumis on vaid haljasala puude ja põõsastega või oleks ka inimesele sinna tihedamalt asja kui senini? Kuidas muuta parki inimsõbralikuks “murul käimine ja pikutamine lubatud”. Kuidas muuta parki kasutatavaks ka hämaral ajal – turvalisus?

Kuidas suurendada tänava, väljaku ja pargi kasutatavust ajas (24/7) kui ka kasutamise kvaliteeti?

Konverentsile ning seminaridele ootame linnaruumi kujundavaid spetsialiste (arhitekte, maastikuarhitekte, sisearhitekte, urbaniste, linnaplaneerijaid, ehitajaid), linnaruumi tellijaid ehk avaliku sektori esindajaid kohalikest omavalitsustest ja ministeeriumitest, linnaruumi tellijaid erasektorist (ettevõtjaid, kinnisvaraarendajaid, avalik-õiguslike ülikoolide esindajaid jne) ning teisi linnaruumi kujunemisest huvitatud isikuid – linnaktiviste, tudengeid, õppejõude, poliitikuid, linnaelanikke.

Konverents on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine hiljemalt 10. mail.

Konverents toimub inglise keeles koos tõlkevõimalusega KUMU Kunstimuuseumis, Weizenbergi 34/Valge 1, Tallinn

Loe lisa ja registreeri: http://nordiclook.ee/et/kava/konverents

 

Arhitektuurivõistlustel osalemiste parimad näited Eestis ja Põhjamaades

16. mail kell toimub KUMU Kunstimuuseumis seminar arhitektuurivõistluste korraldamise teemadel.

Hästi kasutatava ja elava linnaruumi loomiseks on vajalik läbi viia arhitektuurivõistlusi- ja ideekonkursse. Ideekonkursse viiakse Eesti läbi suhteliselt vähe (riigihangete puhul) ning konkursside korraldamine on saanud negatiivse kuvandi tellijate seas. Levinud on mõtteviisid, et “kulutan palju aega ja raha ning tulemus ei pruugi olla rakendatav. Konkurss võib ebaõnnestuda ja siis on jama rohkem kui kasu.”

Selleks, et tellijate teadlikkust tõsta ja negatiivsusse kalduvat kuvandit muuta, on väga oluline selgitada tulemusliku võistluste olulisust ja ülesehitust.

Soovime seminaril:

–          mõtestada arhitektuurivõistluste plusse ja miinuseid;

–          juhtida tellijate tähelepanu võistluste läbiviimise nüanssidele;

–          näidata, et võistlused on üks konkreetne võimalus elava linnaruumi kujundamisel;

–          motiveerida Põhjamaade ja Eesti näidetele tuginedes tellijaid rohkem arhitektuurivõistlusi läbi viima.

Pärast seminari on võimalik Kumus vaadata tasuta arhitektuurifilmi.

Vajalik on eelnev registreerumine hiljemalt 14. mail.

Moderaatorid: Ralf Lõoke, Karli Luik ja Maarja Kask, arhitektuuribüroo Salto

Registreerimine ja kava http://www.nordiclook.ee/et/kava/seminarid/ideevoistlus

 

Intellektuaalomandi kaitse ja sellest tekkivad võimalused arhitektuuris

Pärast edukat arhitekutuurivõistlust on tööde tellimisel oluliseks linnaruumi kvaliteedi tagajaks intellektuaalomandi õiguste ja kohustuste temaatika. 23. mail ootame huvilisi selleteemalisele seminarile KUMUsse.

Soovime seminaril:

–          tuua selgust arhitektuurivaldkonda puudutava autoriõiguste ja intellektuaalomandi kaitsesse;

–          tõsta nii spetsialistide kui ka tellijate teadlikkust arhitektuurivaldkonna intellektuaalomandi kasutamise nüanssidest – miks ja kus on võimalikud tekkima ebakõlad tellija ja looja vahel,

–          tuua konkreetseid näiteid intellektuaalomandi kaitsest.

Pärast seminaril on võimalik Kumus vaadata tasuta arhitektuurifilmi.

Vajalik on eelnev registreerumine hiljemalt 21. Mail

Moderaator: Silja Elunurm, Teenusmajanduse Koja juhatuse liige ning advokaadibüroo Glikman & Partnerid vandeadvokaat

Kava ja registreerimine:  http://www.nordiclook.ee/et/kava/seminarid/intellektuaalomand

 

Ühisturundusega välisturgudele

Pärast edukat kõigi huvigruppidega arvestavat arhitektuurivõistlust ja intellektuaalomandit kaitsva töölepingu sõlmimist on sündinud elav linnakeskkond. Seda koostöös sündinud head näidet tasub Eesti ja Põhjamaadel koos välisturgudele tutvustada, miks mitte isegi müüa. Eesti ja viis Põhjamaad on eraldi võttes väiksed tegijad, koos oma tugevaid külgi võimendades on neil läbilööki.

Ühisturunduse tugevaid külgi tutvustav seminar toimub KUMUS 30. mail.

Soovime seminaril:

–          arutleda Eesti ja Põhjamaade ühisturunduse võimalusi – kas on mõtet ja ühishuvi;

–          täpsustada Eesti arhitektuuribüroode võimalusi ja eesmärke;

–          tuua välja, kuidas toetatakse välisturgudele sisenemist.

Pärast seminaril on võimalik Kumus vaadata tasuta arhitektuurifilmi.

Vajalik on eelnev registreerumine hiljemalt 28. mai.

Moderaator: Imre Mürk, Eesti Arengufond

Kava ja registreerimine: http://www.nordiclook.ee/et/kava/seminarid/uhisturundus