NUKU teater otsib taiest, mis ühendaks erinevaid kunstiliike

04. märts, 2016

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös NUKU teatriga kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim kunstiteoste ideelahendus Tallinnas asuva NUKU teatri Nunne tänava poolse piirdemüüri külge või selle kohale.

 

NUKU on teater, kus lavastuste loomisel pannakse teksti asemel suuremat rõhku pildile ehk visuaalile, mille võivad moodustada elemendid eri teatri- ja kunstiliikidest (näiteks liikumine, nuku- ja objektiteater, muusika, multimeedia kasutamine, kujutavad kunstid jm). Seetõttu oleks põnev leida samu vihjeid ka teatrihoone avalikus ruumis paiknevast kunstist. Loodav ideelahendus võiks arvesse võtta samaaegselt nii teatri asukohta – Tallinna vanalinn – kui uut hoonet. Otsitav ideelahendus peaks lähtuma NUKU kui visuaalteatri kontseptsioonist ning ühendama erinevaid kunstiliike, -vorme  ja materjale. Näiteks võib kombineerida omavahel skulptuuri, valgust, heli jm.

 

Žüriisse kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Timo Toots ja Taavi Talve, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Merike Kurisoo ja Andres Kurg, NUKU teatri teatrijuht Joonas Tartu ning hoone juurdeehituse arhitekt Risto Parve. Eksperdina osalevad žürii töös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhtivspetsialist Henry Kuningas ja NUKU teatri peakunstnik Britt Urbla Keller.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 39 781 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 600 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 400 eurot ja 200 eurot.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 02.05.2016 kell 11:00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriikliku piirmäära hanked ja kunstikonkursid”. Eraisik, kellel registrikood puudub, saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 625 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.