Ökodisain säästab raha

07. detsember, 2010

Keskkonnasõbraliku ja säästva ehk kestliku disaini loomisega on võimalik kokku hoida miljardeid kroone. Seda on mõistnud nüüd ka Euroopa Liit. Põhjamaad soovivad seista selle eest, et see arusaam jõuaks tervet Euroopat hõlmavatesse ettekirjutustesse ning kestlik disain oleks ka edaspidi kõrge kvaliteediga.

See tähendab, et Euroopa Liidu (EL) ökodisaini määrust vaadatakse kriitilise pilguga üle ja viiakse sisse vajalikud parandused. Muudatused puudutavad tõenäoliselt kogu töötlevat töösust alates elektrimootorite ja –pirnide tootmisest.

Praegune ökodisaini direktiiv kehtestab, et ELi siseturul ringlevad tooted peavad vastama teatud keskkonna- ja energianormidele, vastasel juhul ei tohi neid ELis müüa. Novembri lõpus arutasid rahvasaadikud, ELi ametnikud ja mittetulundusühingud Kopenhaagenis, millised need keskkonnanõuded peaksid olema tulevikus.

Euroopa Parlamendi saadik Britta Thomsen leidis, et algatus peaks kannustama Läänemere piirkonna nii ettevõtjaid kui ka teadlasi oma ideedega direktiivi tõhusamaks muuta.  „Paljud inimesed usuvad, et n-ö roheliselt tegutsemine maksab raha. Tegelikult on hoopis vastupidi, me säästame raha ja samal ajal hoolime keskkonnast,“ märkis Thomsen. „Meie Põhjamaades teame seda, mistõttu peame etendama palju tugevamat rolli selles valdkonnas Euroopas – meil on kogemusi, mida teised riigid saavad ära kasutada.“

Taani kanda on 2010. aastal kuueks kuuks ELi eesistumine ehk poliitikaprotsesside suunamine. Claus Torp Taani Keskkonnakaitse Agentuurist märkis, et Taani keskendub siis eriti nn rohelisele majandsukasvule ja loodusvarade tõhusamale kasutamisele – ökodisain on siin olulisel kohal.

Taani ettevõte Grundfors näitlikustas kohtumisel, kui kasulikuks võib osutuda nn roheline mõtlemine toomisel juba disainimise faasis. „Meie pumbad on kogu maailmas paljude tootmisprotsesside lahutamatuks osaks, seejuures kasutavad pumbad 10 protsenti kogu energiast maailmas,“ rääkis Mads Sckerl Grundforsist. „Ainuüksi pumpade valikul kõige uuemat tehnoloogiat eelistades, võib säästa kuni 5 protsenti kogu energia tarbimisest Euroopas.“

Ökodisain on olulisel kohal ka järgmisel aastal Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) Eesti esinduse, Põhjamaade saatkondade ja kultuuriinstituutide Tallinn 2011 raames korraldataval pop-up shop’ il. Kõigil eestlastel ja väliskülalistel avaneb võimalus tutvuda Põhjamaade disainerite loominguga, osaleda töötubades ja aruteludel. Pop-up shop toimub maikuus ning lähemat infot selle kohta saab PMNi Eesti esinduse nõunikult Eha Vainult (vt. www.norden.ee).