Oktoobris alustab Eesti esimene sotsiaalse ettevõtluse inkubaator

04. juuni, 2013

seiku alustabSEIKU näol on tegu tänavu märtsis Tartus tegutseva Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensise poolt ellu kutsutud Eesti esimese sotsiaalse ettevõtluse inkubaatoriga. Sotsiaalne ettevõtlus on nii Eestis kui ka maailmas tõusev ettevõtlustrend, mille peamiseks eesmärgiks luua läbi ettevõtlusmeetodite rakendamise ühiskonnas positiivset mõju.

Eestis on sotsiaalne ettevõtlus eksisteerinud ligi 8 aastat ning selle aja jooksul on üksikutest sotsiaalsetest ettevõtmistest kasvanud pea eraldi sektori mõõtu välja andev kogukond erineva mastaabiga ettevõtetest. Vahest tuntuim sotsiaalne ettevõte Eestis on Uuskasutuskeskus (MTÜ Uuskasutus), mille eesmärgiks propageerida asjade uuskasutust ja vähendada seeläbi tarbimist ning laiendada keskkonnasõbralikku mõtteviisi.

SEIKU juhi Kadi-Ingrid Lillese sõnul saigi sotsiaalse ettevõtluse inkubaator loodud mõttega aidata headel sotsiaalse ettevõtluse ideedel realiseeruda, pakkudes eelinkubatsiooni- ning inkubatsiooniteenust nii era- kui ka juriidilistele isikutele. “Oktoobris enda esimese lennuga alustav inkubaator töötab sarnaselt mitmete teiste ettevõtlusinkubaatoritega, sarnanedes oma programmilt enim siiski Tartu Loomemajanduskeskuse omale. Oktoobris käivituv eelinkubatsiooniprogramm on 3-kuuline ning põhineb eelkõige koolitustel ja kvaliteetsel ettevõtlusnõul, millele järgneb aga juba juriidilistele isikutele mõeldud inkubatsiooniprogramm, kus fookus personaalsetel vajadustel põhinevatel koolitustel, mentorite nõul ja kogukondlikul tugisüsteemil,” rääkis Kadi-Ingrid.

Sotsiaalse ettevõtluse ja inkubaator SEIKU lähemaks tutvustamiseks toimus aga 25.-26. mail Tartus ligi 36-tunnine intensiivne äriideede arendusvõistlus Social Startup Weekend. “Üritusel osales pea 70 väga erineva tausta ja vanusega inimest, kes esitlesid oma ideid, mis varieerusid vaesust kaotavast pangast kuni kasutatud spordivarustuse laenutuspunktideni. Kohaletulnud moodustasid potentsiaalikaimate ideede ümber meeskonnad, kes asusid võistluse vormis ka ideid arendama – finaali jõudis suisa 8 sotsiaalse ettevõtluse ideed!” oli Kadi-Ingridi sõnul ettevõõtmine edukas. Nädalavahetusel arendatuist valis žürii parimaks veebiõppeportaali Silmaring, mis seadnud eesmärgiks õppematerjalide kaasajastamise ning õpilastele kaasahaaravamaks muutmise läbi veebilahenduste rakendamise. Teise koha vääriliseks osutus idee sotsiaalsest lasteaiast, mille igas 20 lapsega rühmas 5 tasuta kohta vähekindlustatud perede lastele ning kolmandale kohale platseerus innovaatiline värbamislahendus Loovvärbamine, mis aitab tööd otsivaid noori ja tööandjaid ühendada läbi sportimise, aidates vähendada noorte töötust.

seiku

“Senised üritused ja neilt saadud tagasiside on näidanud, et huvi sotsiaalse ettevõtlusega tegelemise vastu on olemas ning ideed, mis inimeste peas küpsevad on tihtipeale enam kui potentsiaalikad,” arvab Kadi-Ingrid.

Kõigil sotsiaalse ettevõtluse ideedega inimestel on võimalik enda idee kohta tagasisidet küsida ning huvi korral oktoobris alustavasse eelinkubatsiooniprogrammi kandideerida hiljemalt 1. juulist.
Täpsem info on jooksvalt leitav SEIKU Facebooki lehelt https://www.facebook.com/seiku.ee

SEIKU tahab aga kindlasti siinkohal tänada ka enda partnereid ja rahastajaid EASi, Heateo Sihtasutust, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikku ning Avatud Eesti Fondi.

Fotol Social Startup Weekendi võidumeeskond Silmaring ning žürii liikmed SEIKU juht Kadi-Ingrid Lilles, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige Jaan Aps ja Tartu Loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin. Autor: Angela Ader