On alanud konkurss Eesti Kunstiakadeemia õppejõudude ametikohtadele

08. veebruar, 2011

altAlgas konkurss Eesti Kunstiakadeemia õppejõudude ametikohtadele ajavahemikuks 01.09.2011–31.08.2016 

ARHITEKTUURITEADUSKOND
Sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakond
Dotsent 1,0 kohta

DISAINITEADUSKOND
Klaasikunsti osakond Professor,
osakonna juhataja 1,0 kohta

VABADE KUNSTIDE TEADUSKOND
Maali õppetool
Dotsent 1,0 kohta

Konkursil osalemiseks esitada:
– avaldus rektori nimele
– haridust ja teaduskraadi tõendav dokument või selle notariaalselt kinnitatud koopia
– vormikohane elulookirjeldus nii paberkandjal kui digitaalselt (salvestatud Word failina), professori ametikohale kandideerijatel nii eesti kui inglise keeles
– digitaalne portfoolio oma töödest (10–25 teost PDF failina)
– teadustööde nimekiri (võimalusel koos olulisemate publikatsioonide separaatide või koopiatega)
– oma nägemus taotletaval ametikohal töötamisest paberkandjal ja digitaalselt (Word failina), professori ametikohale kandideerimisel lisaks erialaõpetuse arendamisest ja osakonna/õppetooli juhatamisest nii eesti kui inglise keeles;
–  muud seonduvad materjalid (nt kataloogid, raamatud, avalikkuse retseptsioonid jmt.)

Materjalid esitada hiljemalt 28.02.2011 kella 17.00 Eesti Kunstiakadeemia personaliosakonda (Estonia pst 7/Teatri väljak 1, 10143 Tallinn, ruum 540) märgusõnaga „Konkurss“.

Digitaalsed materjalid lisada ümbrikusse CD-l .

Täpsem teave konkursi kohta ning vajalikud vormid on saadaval internetis www.artun.ee/konkurss

Lisateave tel 6 267 380 või e-postiaadressil kreet.karner@artun.ee .

Eesti Kunstiakadeemiast

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus kunsti-, disaini-, arhitektuuri- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on katkematult tegutsenud 1914. aastast. Eesti Kunstiakadeemia pürgib visuaalkultuuri valdkondades juhtivaks rahvuslikuks ja rahvusvaheliseks innovaatiliseks keskuseks. EKA tegeleb peale aktiivse õppe-ja teadustöö ka loometööga ning pakub Avatud Akadeemia kaudu taseme- ja täiendusõpet. Eesti Kunstiakadeemias õpib hetkel üle 1200 tudengi, kellest mitmed täiendavad end õppetöö vältel väliskõrgkoolides. EKA teeb koostööd ligi 100 välisülikooliga ning on mitmete rahvusvaheliste võrgustike liige. Lisateave www.artun.ee