OPEN CALL! NART kutsub residentuuri, mitte tulemusel sünnib Narva kesklinna uus ruumi-installatsioon

18. märts, 2024

Narva kunstiresidentuur kuulutab välja konkursi, mille eesmärgiks on luua Narva linna keskust ilmestav ja mitmekesistav linnainstallatsioon. Konkursi võitja on oodatud sel kevadsuvel pooleteiseks kuuks Narva kunstiresidentuuri resideerumaAutori loomestipendium on 2000€ ja lisaks kaetakse installatsiooni produktsioonikulud. Konkurss toimub koostöös Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga ja Tallinna Arhitektuuribiennaal 2024 kaasabil.  

Konkursi kutse tõukub selleaastase TABi teemast “Ressursid tuleviku jaoks”. Narva peaarhitekt Peeter Tambu: “Ootame installatsioonikonkusile töid, mis juhivad inimeste tähelepanu materjalide väärtustamisele, nende kestvusele, ring- ja taaskasutusele. Ideekavandite loomisel tuleb lähtuda materjalide Narvast või Narva lähiümbrusest kättesaadavuse põhimõtetest.”

Teistalt loob ruumiinstallatsioon paremat elukeskkonda, muudab ja rikastab ruumi, milles inimesed igapäevaselt liiguvad. Narva linna avalik ruum on andnud viimase paari aasta jooksul korduvalt kõneainet. Nõukogudeaegsed mälestusmärke on jäänud vähemaks. Küsiti, et kas ja millised võiksid olla uued maamärgid. Loodav installatsiooni saab olema positiivse sõnumiga linnaruumi rikastav objekt, mida võib ka pidada uueks monumendiks.

Tambu lisas, et “lahendus võiks tuua välja ja rõhutada asukoha eripära, tuua põnevalt esile selle väärtuseid ruumis.” Konkursi kutses on välja pakutud kolm asupaika, millest kandideerija valib ühe –  1) Stockholmi plats Raekoja taga, 2) Paul Kerese platsi ehk suure Narva ringtee äärne jalajäijate ala, 3) ning Pimeaias Hahni trepi juures olev roheala.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 12.04 kl 23.59 veebi teel. Loomeresidentuur toimub 13.05–30.05.2024. Installatsioon peaks valmima residentuuri raames, kuid lõplik tähtaeg on 30. juulil. Installatsiooni autorilt oodatakse samuti kohalikele noortele suunatud töötubade läbiviimist, ehk teisisõnu noorte kaasamist installatsiooni valmimise protsessi. Sügisel on installatsioon osa TABi satelliitprogrammis. Täpsemalt taotlemise tingimustest on kirjas siin: https://www.nart.ee/et/open-call-narva-linnaruumi-installatsiooni-residentuur/.