Osale EXPO 2015 Eesti paviljoni kultuuriprogrammis!

17. oktoober, 2014

eas varviline logo all nurgasEAS kutsub organisatsioone osalema EXPO 2015 Eesti paviljoni kultuuriprogrammis. EXPO seekordseks peateemaks on toit ja eluks vajalik energia, rõhuga säästlikkusel ja innovatsioonil. Maailmanäitus toimub Milanos 2015. aasta 1. maist 31. oktoobrini.

Eesti paviljon “Gallery of Estonia” on avatud platvorm, mille täidavad loovad Eesti inimesed elu ja sisuga. Paviljoni arhitektuuris on lähtutud ideest, et see looks parimad tingimused erinevat laadi ekspositsioonide, etenduste, näituste, aktsioonide ja tutvustuste elluviimiseks. Paviljoni kontseptsioon ja ideoloogia koorusid välja paviljoni ideekonkursist ja eelnevatest mõttekodadest, mis omakorda panid paika Eesti paviljoni 3 põhisammast, mis iseloomustavad paviljoni, Eestit ja Eesti inimest:

  • Eesti inimene ja loodus;
  • infoühiskond;
  • Eesti gastronoomia;

Nimetatud kolme põhisamba eesmärgiks on esiteks tutvustada Eestit kui põhjamaist ja kaasaegset riiki, mille elanikkond saab oma inspiratsiooni loodusest ning väljendab seda läbi oma elustiili, kultuuri ja ärikultuuri. Teiseks, tutvustada Eestit kui loovat keskkonda, kus innovatsioon ja traditsioonid käivad käsikäes.

Ootame sooviavaldusi kõikidelt organisatsioonidelt ning kooslustelt, kes on tegusad mõnes kultuuri- või loomemajandusvaldkonnas ja sooviksid astuda üles Eesti paviljoni kultuuriprogrammis.

EXPO Eesti esindus ei kompenseeri programmipartnerite sõidu- ega majutuskulusid. Kulude katmiseks tuleb esinejatel taotleda toetust vastavatest Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali programmidest ning allikatest.

Kui leiate, et teil ning teie organisatsioonil on huvi olla kaasatud, siis võtke meiega ühendust täites selleksosalemisankeediOsalemisankeetide laekumise tähtaeg on 1. detsember 2014.

Lõpliku valiku teevad korraldajad koostöös vastavate valdkondade kompetentsi- ning arenduskeskustega.