Osale loomemajanduse arengustrateegia kujundamises

07. mai, 2010

Loov Eesti kutsub osalema Euroopa Liidu loomemajanduse arengustrateegia ettevalmistamises.

Euroopa Komisjoni avalikustas loomemajanduse rohelise raamatu, millega algatatakse avalik konsultatsiooniring.

Selleks oodatakse 30. juuliks vastuseid püstitatud küsimustele.Teil kõigil on võimalik dokumendis toodud küsimustele vastata oma institutsiooni poolt otse Euroopa Komisjonile siit, küll aga saadetakse ka ametlikult riigipoolsed seisukohad.
Eesti esitab rohelisele raamatule ja selles toodud küsimustele ametlikud Vabariigi Valitsuses kinnitatud ja parlamendikomisjonis läbiarutatud seisukohad.
Kõik teie ettepanekud, kommentaarid ja soovitused oleksid suureks abiks vastuste koostamisel rohelise raamatu teksti.

Ootame teie mõtteid dokumendi osas hiljemalt 7. juuniks, et Kultuuriministeerium saaks nendega enne Valitsusse minekut arvestada.

Küsimuste vastused ja kommentaarid sisestage siit.

Sisestatud ettepanekud edastatakse Kultuuriministeeriumile.

Rohelise Raamatu sisuga saate tutvuda siin.