Otseülekanne EKA visioonikonverentsilt Riigikogu saalis

18. september, 2015

Täna, 18. septembril toimub Riigikogu saalis Eesti Kunstiakadeemia visioonikonverents “LOOMEMAJANDUSEST EDASI?”

Konverentsile on kutsutud kõnelema kunsti-, disaini- ja arhitektuurihariduse eksperte Kunstiakadeemia partnerinstitutsioonidest, maailma tippülikoolidest Emily Carr’i Kunsti ja Disaini Ülikoolist Kanadast, kust astuvad üles asepresident Bonne Zabolotney, kes räägib kommunikatsiooni disainist ja Maria Lantin, kes räägib, miks tuleviku reaalsus ikka kunste vajab ning Rhode Island Disainikoolist USAst, mida esindab vabade kunstide dekaan Shery Wills. Tema ettekanne arutleb vabade kunstide teadustöö väärtuse üle. 
Ühtlasi võtavad sõna kohalikud otsustajad ja eksperdid: Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Kunstiakadeemia rektor akadeemik Mart Kalm, kommunikatsiooniagentuuride grupi Creative Union juht ja EKA vilistlane Ionel Lehari, EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan prof Toomas Tammis ning EKA kunstihariduse õppekava värske juht Jan van Boeckel Hollandist, kes on sooritanud doktoriõppe Aalto Ülikoolis ning tegeleb oma uurimistöös kunsti ja keskkonnahariduse innovatiivsete metoodikatega.

“Kunsti ja disaini valdkond genereerib igal aastal Vancouveris 4 miljardit dollarit tulu, kuid ometi ei väärtustata kunstikõrgharidust vastavalt,” rääkis Emily Carr’i Kunsti ja Disaini Ülikooli õppeprorektor konverentsi eelkohtumisel EKA esindajatega.

Lisaks majanduslikule kasule tekitab kunst, disain ja arhitektuur lisandväärtusi, mis ei ole mõõdetavad rahas, vaid on vajalikud ühiskonnale, et hoida inimeste vaimu erksana, sest muidu pole areng võimalik.

Konverentsi ettekanded on ka sisendmaterjal Eesti Kunstiakadeemia uue arengukava väljatöötamisele.

Postimees teeb konverentsilt otseülekande oma veebiportaalis siin

 

Konverentsi programm

18. september 2015, Riigikogu konverentsisaal

10:00 – 10:05 Kalle Palling, Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees. Sissejuhatus

10:05 – 10:25 Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president. “Kõrghariduse imperatiiv: majanduse teenrist ühiskonna ja kultuuri veduriks”

10:25 – 10:40 Mart Kalm, Eesti Kunstiakadeemia rektor. “Disain,  arhitektuur ja kunst – Kvaliteet – Eesti tagatised”

10:40 – 11:15 Bonne Zabolotney, ECUAD Vice-President. “Communication Design”

11:15 – 11:50 Shery Wills, Rhode Island School Of Design, Dean Of
Fine Arts. “What Is The Value Of Fine Arts Research?”

11:50 – 12:00 Tervisepaus

12:00 – 12:35 Maria Lantin, ECUAD Director of Research. “Just Computing? Why Future Reality still needs us”

12:35 – 12:55 Jan Van Boeckel, Eesti Kunstiakadeemia, kunstididaktika professor. “With Art to the Heart of Nature”

12:55 – 13:10 Toomas Tammis, Eesti Kunstiakadeemia,
arhitektuuriteaduskonna dekaan. “Kast või maja?”

13:10 – 13:30 Ionel Lehari, Kontseptsiooni- ja disainiagentuuri
Identity loovjuht, kommunikatsiooniagentuuride grupi Creative Union partner. “Eesti Kunstiakadeemia 360 kraadi”

13:30 – 14:00 Lõuna

ESINEJAD

Kalle Palling on Eesti poliitik ja ettevõtja. Ta on kolmandat korda valitud Riigikokku ja juhib teist koosseisu järjest Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni. Tema huvivaldkonnad on Euroopa Liit, energia- ja keskkonnapoliitika küsimused.
_______________________________________________________

Akadeemik Tarmo Soomere on Eesti Teaduste Akadeemia president, Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituudi juhtivteadur, lainetuse dünaamika labori juhataja ja rannikutehnika professor, samuti Klaipeda Ülikooli külalisprofessor. Lisaks on ta Eesti TA mereteaduste komisjoni esimees, Läänemere okeanograafide konverentsi juhtkomitee liige, Eesti esindaja Euroopa teadusfondi (ERC) mereteaduste komitees ning Eesti TA esindaja Euroopa akadeemiate nõuandva kogu (EASAC) keskkonnapaneelis. Veel täidab ta Euroopa merekomitee aseesimehe kohuseid ning on tegev erinevates rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides, samuti kuulub ta mitmete teaduslike väljaannete toimetuskolleegiumidesse (näiteks Estonian Journal of Earth Sciences, Journal of Marine Systems, Oceanologia, Boreal Environment Research jne).
_______________________________________________________

Akadeemik Mart Kalm on kunsti- ja arhitektuuriteadlane, Eesti Kunstiakadeemia rektor, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident. Arhitektuuriajaloolasena on ta peamiselt uurinud Eesti arhitektide loomingut nii enne kui pärast Teist maailmasõda. Kalm on pikalt kuulunud Muinsuskaitseameti ehitusmälestiste ekspertnõukogusse, juhtinud Muinsuskaitsenõukogu, olnud UNESCO Maailmapärandi komitees Eesti delegatsiooni kaasjuht. Ta on osalenud ka praktilises restaureerimistegevuses (Riigikoguhoone, Presidendi kantselei, villad jne).
_______________________________________________________

Dr. Bonne Zabolotney on Emily Carr University of Art + Design (Kanadas, Vancouveris asuv juhtiv kunstiülikool) asepresident ja õppeprorektor. Tal on suur töökogemus kommunikatsioonidisainerina, sealhulgas koos Kanada Posti, Vancouver Opera, Vancouver Recital Society, ja Vancouver International Jazz Festivaliga. Tema teadusteemad käsitlevad lugude jutustamist ja muinasjutte, tüpograafiat, trükidisaini, disaini ja esemelist kultuuri ning identiteedivisuaale.
_______________________________________________________

Dr. Sheri Wills 
on Rhode Island School of Design (Ameerika Ühendriikides asuv maailma juhtivaim disaini, arhitektuuri ja kunstiülikool) kunstide valdkonna dekaan, juhtides 10 osakonda (keraamika, film, animatsioon ja video, klaasikunst, illustratsioon, ehte- ja sepakunst, maal, fotograafia, graafika, skulptuur ja tekstiil) ja osaleb koos akadeemiliste liidritega globaalse kunstihariduse suundade kujundamisel. Kunstniku ja professorina on tema teemad film, videoperformance ja installatsioonid, tal on olnud personaalnäitused Director’s Lounge’s Berliinis, Robert Beck Memorial Cinema NYC ja The International Experimental Cinema Exposition; tema filmid on osalenud Londoni filmifestivalil, Rotterdami rahvusvahelisel filmifestivalil, New Yorki Moodsa kunsti muuseumi ekspositsioonis, ja on esindatud Rizzoli book, Sonic Graphics: Seeing Sound (Matt Woolman), lisaks on teinud koostööd rea rahvusvaheliselt tunnustatud heliloojate, kooride, ansamblite ja orkestritega.
_______________________________________________________

Dr. Maria Lantin on Emily Carr University of Art + Design (Kanadas, Vancouveris asuv juhtiv kunstiülikool) teadusprorektor. Kaitsnud oma doktorikraadi infotehnoloogias ja arvutiteadustes Simon Fraser University juures, on ta juhtinud mitmeid tipptasemel teadlaste ja digitaalset tehnoloogiat kasutavate kunstnike töörühmi, näiteks visualiseeringute uurimislaborit Banff Centre’s Banff New Media Institute (BNMI) juures. Arvuiteaduste ja kunsti ühendamisest tekkivat sünergiat rakendab ta ka Emily Carr’is, kus lisaks teadusprorektori ametile juhib ta ülikooli eksperimentaalset ja interdistsiplinaarset digitaalstuudiot (IDS).
_______________________________________________________

Dr. Jan Van Boeckel on Hollandi antropoloog, filmirežissöör ja haridusteadlane, Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskonna kunstididaktika professor, kes on teadlasena keskendunud loodus- ja keskkonnahariduse innovatiivsetele meetoditele.
_______________________________________________________

Dr. Toomas Tammis on Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan ja arhitektuuribüroode ArhitektuuriAgentuur ja Allianss Arhitektid OÜ asutajaliige ja tunnustatud tegevarhitekt. On pikka aega juhatanud EKA-s magistristuudiot ja 1. kursuse arhitektuurigraafikat, osalenud näitustel ja näitusi korraldanud, pidanud loenguid ja kirjutanud arhitektuuriharidusest, arhitekti muutuvast positsioonist ja tööst ning avalikust ruumist kui muutustele kõige enam avatud osast füüsilises maailmas. Edendab praktikapõhist arhitektuuri doktoriõpet EKA-s. Olulisemate tööde hulka kuuluvad puhkeküla Vamråkis Norras (koos Paco Ulmaniga), Spa Hotell Kuressaares (koos Inga Raukase ja Tarmo Teedumäega) ning mitmed kortermajad ja eramud Tallinnas ja selle ümber.
________________________________________________________

Ionel Lehari on kontseptsiooni- ja disainiagentuuri Identity loovjuht, kes on valdkonnas tegutsenud üle 20 aasta. Lisaks töötab lektorina Eesti Kunstiakadeemias ja Tehnikaülikoolis ning projektipõhise disainijuhina Eesti Disainikeskuses.