Otsime Läänemere regiooni kultuuripärleid

22. august, 2023

Interreg BSR programmist kaasrahastatav projekt „Läänemere piirkonna kultuuripärlid vastupidavamate linnade ja piirkondade jaoks“(BSR Cultural Pearls) alustas pilootprojekti ja annab välja esimese kultuuripärli tiitli 2024. Pilootprojektis osalemise taotlusi saab esitada 8. septembriks. Rohkem infot www.culturalpearls.eu.

BSR Cultural Pearlsi eesmärk on tugevdada linnade suutlikkust suurendada kultuuri kaudu sotsiaalset vastupanuvõimet, aidates linnadel ja omavalitsustel teha koostööd oma kogukondadega, et tõsta elukvaliteeti, atraktiivsust ja heaolu, tugevdades samal ajal nende rahvusvahelist profiili ja nähtavust.

Igal aastal annab rahvusvaheline žürii neljale kandidaadile – igaüks erinevast Läänemere piirkonna riigist – BSR kultuuripärli tiitli.

Esimesed linnad, vallad ja muud asulad on kutsutud osalema pilootprojektis, et saada esimesteks BSR kultuuripärli tiitli omanikeks, aidates samal ajal partneritel seda uut algatust arendada.

10. augustil käivitatud BSRi kultuuripärliks saamise taotlusprotsess koosneb kahest etapist: eelvaliku küsimustik, mille alusel valitakse välja piiratud arv kandidaate, lähtudes nende sobivusest, motivatsioonist ja potentsiaalist teise vooru pääseda, ning täielik taotlus, mille käigus valitud kandidaate kutsutakse üles töötama välja üksikasjalikum visioon ja programm, mis põhineb kultuuri ja vastupidavuse tegevuskava mudelil. Kõige veenvamate tegevuskavade esitajaid autasustatakse BSR kultuuripärli tiitliga.

Pärast valikuprotsessi pilootprojekti kuulutatakse 5. detsembril 2023 välja neli edukat BSR kultuuripärlit 2024.

Lisateavet projekti kohta leiate veebisaidilt www.culturalpearls.eu.

Loov Eesti roll on olla Eesti “Pärli” piirkondlik partner/mentor ja osaleja kõigis projektitegevustes, sh panustamine lahenduse väljatöötamisse, piloteerimisse ja tulemuste levitamisse/ülekandmisse koostöös kõigi partneritega.

Loov Eesti eesmärk on ühendada Eesti BSR võrgustikku ning säilitada Eesti maapiirkondade elukvaliteeti ja sotsiaalset vastupanuvõimet.