Otsitakse praktikante koostöös Kultuuriministeeriumi ja Artishokiga valmivaks publikatsiooniks, mis käsitleb residentuure Eestis

26. november, 2013

Tegemist on esimese selletaolise algatusega, mis pöörab loovinimeste residentuurivõimalustele Eestis põhjalikumalt tähelepanu. Kuigi Eestis tegutsevad mitmed residentuurid, puudub laiemal avalikkusel ülevaade, mis eesmärkidel ja kuidas need toimivad, kes seal käivad, millistesse võrgustikesse kuulutakse, kuidas rahastatakse, millised võimalusi loovisikutele pakutakse jne. Kogumik püüab süstematiseerida olemasolevad residentuurivõimalused ning anda ka laiema, rahvusvahelise konteksti, kuhu Eesti näited paigutuvad.

 

Lisaks ülevaatele ja kontekstualiseerimisele toimib kogumik infoallikana nii neile, kes Eestist residentuurivõimalusi otsivad kui ka neile, kes siin residentuuri algatada soovivad. Kogumik saab sisaldama intervjuusid residentuuride eestvedajatega, praktilisi andmeid (kui palju ruumi, millised nõudmised residendile, lepingute näited jne) ja fotosid residentuurist; kogumik on planeeritud ilmuma eesti- ja inglise keeles. Kogumiku jaoks on välja töötatud küsimustik ning läbi on viidud juba mõned intervjuud, veel oleks vaja intervjueerida ja kaardistada ca 10 algatust. Uurimus soovitakse avaldada mais 2014, seega on tööperiood detsembrist 2013 – märtsini 2014.

Praktikandi tööülesanded:

· Juba tehtud intervjuude transkribeerimine

· Uute intervjuude kokkuleppimine ja läbiviimine (üks intervjuu kestab ca tund aega; ning eriti hea oleks residentuuri kohale minna ja oma silmaga üle vaadata – sõidukulud kompenseeritakse)

· Residentuure puudutava praktilise info kogumine ja vormistamine

· Residentuure puututava pildimaterjali kogumine ja vormistamine

Pakutav praktikandikoht võimaldab tundma õppida kogu residentuurimaastikku Eestis ning projektis osaleja saab laialdase ülevaate, mida resindentuurid – mis on kahtlemata üks kaasaegse kunstielu sõlmpunkte – endast üldse kujutavad, milliseid residentuuriformaate olemas on jne. Praktikant töötab projekti juures koos Maarin Ektermanni ja KKEKiga ning saab osa kogu seda valdkonda puudutavast know-howst ja kontaktidest.

Huvilistel palume saata 9. detsembriks 2013 lühike oma seise tegevuse ülevaade ja elulookirjeldus post@cca.ee. Kandidaatidega viiakse läbi vestlus.