Paikuse vald plaanib ehitada kiviaja teemapargi

15. aprill, 2011

Paikuse vald on algust teinud Kiviaja küla teemapargi väljaehitamisega.
Reiu jõe suudmeala ja Pärnu jõe vasakkallas koos Paikuse alevikuga on Pärnumaa väärtuslikeim maastik ning selles piirkonnas asuvad Sindi-Lodja I (7050-6500. aastat eKr), Sindi-Lodja II (7200-6650. aastat eKr) ja Sindi-Lodja III (4100-3500. aastat eKr) kiviaja leiukohad. See mitmetest eriaegsetest muististest ja juhuleiukohtadest koosnev kiviaja asustuspiirkond on aluseks Paikuse Vallavalitsuse ideele rajada kiviaega kujutav teemapark koos Kiviaja külaga.

Paikuse vallavanema Kuno Erkmanni sõnul on paljud Pärnut külastavad turistid avaldanud soovi veeta ka mõned tunnid linnast väljas. „Nii kodu kui ka välismaised turistid annavad tööd meie valla inimestele, samuti aitab teemapark säilitada maaelu ning muudab meie elukeskkonna ka meile endile mõnusamaks,” ütles ta.

Teemapargi alale on planeeritud Kiviaja küla, mida toetavad Reiu raudteesilla juures asuv Reiu puhkekeskus, Reiu-Paikuse vabaõhukompleks ja väikesadam. Lisaks terviklikult lahendatud teemapargialale on Reiu jõe paremkaldale ning Pärnu jõe vasakkaldale plaanis rajada paadisillad nii väikepaatide kui ka suuremate kaatrite ja muude ujuvaluste tarvis. Kiviaja küla ala hõlmab kiviaegset elu kujutavat rekonstruktsiooniala, piirkonna ajalugu käsitlevat stendidega õpperada ning paari rekonstrueeritud hoonet, mis toovad tänapäeva kiviaja elu-olu. Hooned toimivad aastaringsetena ning nende katuse ehitusmaterjalina kavatsetakse kasutada latte, kasetohtu ja mättaid.

Juba praegu tegutsevad Paikusel temaatilised õpikojad, kus saab valmistada kammkeraamikat, kivikirvest ja ka näiteks animafilmi.

Lisainfo http://loomekeskus.eu