Pärandtehnoloogia uuring aitab suurendada käsitööettevõtete konkurentsivõimet

07. aprill, 2011

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia viib aprillikuus läbi kogu käsitöö valdkonna jaoks olulise tähtsusega uuringu „Eesti pärandtehnoloogia- ja käsitöösektori küsitlus,” mille eesmärk on uurida Eesti pärandtehnoloogiatel baseeruvat (väike)ettevõtlust.

Praeguse statistika põhjal ei ole võimalik hinnata käsitöösektori toodangu ja teenuste mahtu ega ka eksporti. Küsitluse abil saame paremini mõista käsitööettevõtete ja kodutootjate tänaseid probleeme, tulevikuperspektiive ja -vajadusi.

Küsitluse on koostanud ja viivad läbi Tartu Ülikooli spetsialistid, töörühma juht on Garri Raagmaa. Uuringu raames küsitletakse käsitööga seotud ettevõtjaid ja üksikisikuid. Uuring viiakse läbi Viljandimaa regionaalse kompetentsikeskuse ehk Pärandtehnoloogia kompetentsikeskuse projekti kaudu.

Uuringu tulemustele toetudes saame koostöös EASiga kujundada riiklikku poliitikat, mis toetaks käsitööettevõtete konkurentsivõime suurenemist. Ühtlasi aitab uuring täpsustada Pärandtehnoloogia kompetentsikeskuse profiili ja seal pakutavate teenuste valikut.

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia projekti Pärandtehnoloogia kompetentsikeskus  raames soovitakse luua keskus, kus tegeletakse pärandtehnoloogiate uurimise, käsitöö ettevõtete nõustamise ning väikeseeriatootmise prototüüpimise ja testimisega. Sisuliselt on kompetentsikeskuse näol tegemist käsitöö valdkonna arenduskeskusega, mis koondab ja toetab tegevusi, milleks väikestel ettevõtetel ressurssi pole.  Oluline on ka ülikooli teadus- ja arendustegevuse suunamine ettevõtjate vajadustest lähtuvalt. Seetõttu on kompetentsikeskuse projekti koostamisse kaasatud pärandtehnoloogia valdkonna ettevõtted.

Projekt ja uuring rahastatakse EASi „Kompetentsikeskuste arendamise meetmest“, Euroopa Regionaalarengu fondist.