Pärnu ja Põhjamaade noored korraldavad loomemäruli

18. oktoober, 2013

09ee5e909b16c22bfb7970e5779f5be9 SNoortefestival C.A.M.P. (Creative Action – Meaningful Performance) ehk loomemärul viib kokku Pärnu ja Soome, Norra, Rootsi, Fääri saarte ja Gröönimaa 15-17aastased noored, et nad kogeksid täiesti uut moodi õppimist. Noortefestivali C.A.M.P. korraldavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis ja Pärnu Maavalitsus.

 

Festivali eesmärk on julgustada noori iseseisvalt ja teistmoodi mõtlema, ühendades esmapilgul sobimatud õppeained nagu tants ja füüsika, muusika ja matemaatika jne. Noori abistavad Eesti ja Põhjala eksperdid. Loomemärulile paneb punkti noorte endi performance “Päev koolis”.

“Noortefestivali C.A.M.P. ehk loomemäruli idee kasvas välja loovusfoorumist, kust on selgunud suur vajadus loova ja uudse õpetamise järele – seda nii Eestis kui ka Põhjamaades. Noored vajavad elus läbi löömiseks koolilt õpetust, kuidas olla iseseisev, uudishimulik, empaatiline, analüütiline erinevaid valdkondi ühendades. See toob rõõmu ja põnevuse klassiruumi,” selgitab Eha Vain, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kultuurinõunik.

Noortefestival C.A.M.P. võtab eeskuju Soomes juba traditsiooniks kujunenud noorte kultuurikarnevalist. Pärnusse tuleb ühte töötuba juhendama ka Soome kultuurikarnevali ellukutsuja Mikael Andresson.

Loomemärulist, ajakavast, töötubade juhendajatest saab täpsemalt lugeda siin.

Noortefestivali C.A.M.P. aitab ellu viia Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ning toetab Pärnumaa Omavalitsuste Liit.