Pärnu linn hakkab välja andma loomestipendiume

29. mai, 2017

Loomestipendiumi võib saada loovisik, kes elab või tegutseb Pärnus või Pärnu heaks ja soovib luua teost, mis rikastab nimelt Pärnu kultuuripilti. Stipendiumi võivad taotleda kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal tegutsejad.

Selle eesmärk on Pärnu linnas elavate või tegutsevate loovisikute tegevuse soodustamine ja väärtustamine.

Loomestipendium on ühekordne, kindla teose loomiseks. Aastas antakse välja kuni viis stipendiumi ja selle eraldamise otsustab linnavalitsus komisjoni ettepanekul. Stipendiumite suurus oleneb vastava aasta eelarve võimalustest. Sobivate kandidaatide puudumisel on linnavalitsusel õigus jätta stipendium välja andmata. 2017. aasta eelarves on loomestipendiumiteks kavandatud 15 600 eurot.

Taotlused tuleb esitada Pärnu Linnavalitsusele 20. juuniks. Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlused tuleb saata linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või e-posti aadressil: linnavalitsus@lv.parnu.ee

Lisainformatsioon:
Ela Tomson
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja asetäitja
Pärnu Linnavalitsus
tel. 444 8242
e-post: ela.tomson@lv.parnu.ee