Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on leida Pärnu Rail Baltic reisijate terminali ja selle vahetu ümbruse parim terviklik ruumiline lahendus. Võistluse võitjalt soovitakse tellida terminali ja vahetu ümbruse ehitusprojekt, samuti soovitakse kaasata võitja piirkonna detailplaneeringu koostamisse.

Ideekonkursist võivad osa võtta kõik isikud või grupid, kelle esitatava ideekavandi üks kaasautor ja ühisosalejate (kollektiivi) esindaja omab volitatud arhitekti kutsekvalifikatsiooni tunnistust. Isikud võivad esitada ideekavandi ühiselt.

Ideekonkursile ideekavandite esitamise tähtaeg on 8. detsember 2014 kell 15.00. Konkursi pakend tuleb viia kohale Pärnu Linnavalitsuse infolauda või saata aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu. Posti või kulleri teel esitatava pakendi puhul peab osaleja tagama ideekonkursi pakendi laekumise hiljemalt 8. detsembril 2014 kell 15.00. Pärast tähtaega esitatud dokumente vastu ei võeta ja tagastatakse nende esitajale.

Ideekonkursile esitatav pakend peab sisaldama ideekavandit ning eeskirjas nimetatud kinniseid läbipaistmatuid ümbrikke. Pakend ja selles asetsevad kõik ümbrikud ning ideekavandi osad peavad olema varustatud mõistelise (sõnalise) märgusõnaga (embleem või numbrikombinatsioon ei ole lubatud).

Žüriisse kuuluvad: esimees Romek Kosenkranius (Pärnu Linnavalitsus, abilinnapea), Rainer Mahlamäki (Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Soome, arhitekt), Karri Tiigisoon (Pärnu Linnavalitsus, linnaarhitekt), Veronika Valk (Eesti Arhitektide Liit, arhitekt), Raivo Puusepp (Eesti Arhitektide Liit, arhitekt), Miiko Peris (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rail Balticu Eesti projektijuht).