Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses alustas tööd Loomemajanduse Tugiüksuse projektijuht

10. september, 2012

Alates septembrist on Pärnumaa Loomemajanduse Tugiüksuses tööl projektijuht Kaydi Tomson, kelle senine töökogemus pärineb eraettevõtlusest.

Kaydi on töötanud 13a turisminduses ja hotellinduses müügi-ja turundusjuhina, viimased kolm aastat turunduse ja ürituste korraldamise valdkonnas. Olulise kogemuse andis Pärnu Jääfestivali ettevalmistamine ja läbiviimine, samuti erinevate suursündmuste kampaaniate ja turunduse korraldamine. Kaydi on lõpetanud Eesti-Ameerika Äriakadeemia rahvusvahelise turismi juhtimise eriala 2001 aastal.

Pärnumaa Loomemajanduse Tugiüksuse eesmärk on loomemajanduse arendamine, koostöövõrgustiku loomine ja toimimise eestvedamine, loomeettevõtjatele vajalike tugiteenuste pakkumine, aktiivne kontaktide loomine ja vahendamine loomeettevõtjate ja teiste valdkondade ettevõtjate vahel ning valdkondlike loomemajanduskeskustega koostöö arendamine.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas märtsis alanud kaheaastast projekti 74 400 euroga, millele lisandus 18 600 eurot omafinantseeringut. Projektitoetuse abil on kavas PEAKi uue tegevusvaldkonnana aidata kaasa Pärnumaa loomeettevõtete arengule.