Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator alustab inkubaatorisse vastuvõtuga

18. detsember, 2014

Pärnumaa ettevõtlusinkubaator (PEI) käivitab koostöös PEAKi Pärnu linna ja Pärnumaa omavalitsustega ettevõtete inkubatsiooniprogrammi. Teenuste osas on (PEI) koostööpartnerid Tehnopol jt inkubaatorid Eestis ja lähiriikides. Liitumistaotluste esitamise tähtaeg on 5. jaanuar 2015. 

Mis on inkubaator?

Inkubaator on loominguline ja ettevõtlik keskkond kõigile ettevõtetele, olenemata nende tegevusvaldkonnast. Inkubaator on koht, kus aitame ettevõttel paremini turule tulla ja hoogsamalt kasvada.

Kus asub?

Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator ehk PEIn asub Pärnu keskklinnas, aadressil Uus 5. Käivituvas inkubaatoris on soodsa rendihinnaga ruumid neljale ettevõtjale ja ühine koostööruum. Täiendavalt ootame inkubaatoriga liituma ka neid alustavaid ettevõtteid, kel on oma ruumid olemas, kuid ootavad tuge inkubaatori pakutavate teenuste näol.

Mida teeme inkubaatoris?

Inkubaatorisse sisenenud ettevõtjale pakub PEIn tuge oma ettevõtte käivitamisel ning kasvamisel. Me aitame liitunud ettevõttel saavutada ärilised eesmärgid läbi individuaalse arenguprogrammi, mis kestab 24-36 kuud. Programm jaguneb stardi-, kasvu- ja ekspordimooduliks, mis lõpevad saavutatu üle vaatamise ja edasiste sihtide seadmisega. Programmi lõppedes on ettevõttel välja töötatud kindel toode või teenus, tal on kindel klientuur, saavutatud stabiilne käive ning loodud edasist arengut toetav toimiv meeskond.

Kuidas teeme?

Eesmärkide saavutamisel on ettevõtjale abiks tema vajadustele vastavnõustajate ja ekspertide kolleegium. Meie poolt korraldatavad erinevadkoolitused ja ühisturundustegevused kiirendavad turuletulekut ja vähendavad sellega seotud riski. Eksporditegevuste toetuseks pakume inkubantidele kontaktvõrgustikku ja võimalust konkureerida välisturgudele sisenemise toetusele.

Inkubaatori käivitamine toimub koostöös PEAKi Pärnu linna ja Pärnumaa omavalitsustega ning teenuste osas on meie koostööpartnerid Tehnopol jt inkubaatorid Eestis ja lähiriikides. PEAK on tegelenud alustavate ettevõtete nõustamisega 20 aastat, sh tegeleme igal aastal üle 40  alustava ettevõtete arengunõustamisega.

Keda ootame?

Ootame eristuva idee ja ambitsioonika ärimudeliga alustavaid ettevõtteid, mis soovivad areneda ja uusi turge leida. Ettevõte koosneb soovitavalt meeskonnast, kus on esindatud lisaks erialaste oskustega isikule ka turundus ja majandusoskused.

Inkubaatorisse võivad  kandideerida Eesti Vabariigis registreeritud äriühingud, mis vastavad järgmistele tingimustele:

  • esmasest registreerimisest ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat;
  • ettevõtja on registreeritud ja tema tegevuskoht on Pärnumaal;
  • ettevõte ei ole maksuvõlglane;
  • ettevõte ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi seaduse tähenduses.

Inkubaator ei saa toetada ettevõtjaid, kelle peamine tegevusala on: kinnisvara, finants- ja kindlustustegevus, jae- ja hulgikaubandus, põllumajandus, jahindus, kalapüük, alkoholi ja tubakatoodete, hasartmängud, turu-uuringud, avaliku arvamuse küsitlused, juhtimiskon-sultatsioonid.

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. jaanuar 2015.a. Taotluse esitamisel tuleb lisada äriplaan.

Soovitame enne äriplaani esitamist tulla PEAKisse äriplaani nõustamisele. Selleks on vajalik registreerida e-postil: margit@peak.ee või PEAK telefonil 5551 7755.

Lisainfo saamiseks kirjuta: imbi@peak.ee.