Pärnumaa Loomemajanduse tugiüksus kuulutab välja INSTALLATSIOONIDE ideekonkursi

25. märts, 2013

Parnumaa Ettevotlus- ja ArenduskeskusSA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus kuulutab välja linnaruumis esitatavate installatsioonide ideekonkursi. Võistluse eesmärk on loomevaldkondade vahelise koostöö elavdamine. Konkursi võtjad saavad rahalise toetuse, et kavandada ja teostada avalikus linnaruumis esitatavaid Pärnu tähtsündmustega seonduvaid installatsioone.

 

Valiku kriteeriumid, teostamine ja auhind:

  1. Valdkondadevahelise koostöö elavdamine, eeldame vähemalt kahe valdkonna ühistööd.

  2. Linnaruumi atraktiivsemaks muutmine läbi loomingu toomise avalikku linnaruumi.

  3. Installatsiooni paiknemine/esitlemine peab olema sündmusega seotud:

Kuurordielevandi avamine Pärnu rannas 01.06.2013 (koht: rannaliival, meres, rannapargis jne)

Lisainfo sündmuse kohta: http://kuurort175.weebly.com/

Augustiunetus festivalialal 10.08.2013 (idee: Supeluse tänaval, Ranna- või Koidula pargis jne)

Lisainfo sündmuse kohta: www.augustiunetus.ee

Loomemajanduse seminar-mess 01.-02.11.2013 Pärnu kesklinnas (idee: teatri ees, läheduses jne).

Lisainfo sündmuse kohta: Kaydi Tomson, kaydi@peak.ee

Žürii valib välja 3 parimat tööd (üks iga tähtsündmuse kohta). Žürii koosneb eri loomevaldkondade spetsialistidest. Kõik kolm võidutööd saavad installatsioonide teostamiseks 3000 eurot (projekti eelarve kokku 9000 euri).
Taotleja on isik, kellega
konkursi võitmise korral sõlmitakse leping ja kelle pangakontole kantakse eraldatud toetus. Taotleja vastutab Pärnu linnavalitsuse jm vajalike asutuste eelnevate kooskõlastuste olemasolu eest.

TAOTLUS:

Konkursil osalemiseks esitage võimalikult konkreetselt oma idee ja kirjeldage, milline on stipendiumi kasutamise tulemus. Projekti sisuline kokkuvõte Üksikasjalik ülevaade projekti sisulisest või loomingulisest osast, mis annab vajalikku informatsiooni projekti rahastamise otsustamiseks. Lisatud peab olema joonis või visuaal kavandatavast installatsioonist, materjalide kirjeldus, samuti projekti eelarve. Eraldi mainida teostajad ja nende eelnev kogemus.

Installatsiooni avamine peab olema kooskõlas sündmuse üldprogrammiga. Vastavalt projektile võib installatsioon olla ühepäevane või jääda ka kauem linnaruumi ilmestama.

Väljakuulutamise kuupäev: 20.03.2013
Võistlustööde esitamise tähtaeg: 20.04.2013
Võitjate väljakuulutamine: 30.04.2013

 

Lisainfo:

Kaydi Tomson
Projektijuht
Pärnumaa Loomemajanduse Tugiüksus Pärnumaa Ettevõtlus– ja Arenduskeskus Telef. 56504164
E-mail:
kaydi@peak.ee