Pärnumaal edendab loomemajandust Loomemajanduse Tugiüksus

01. mai, 2012

parnumaaNüüdsest saab loomettevõtlus suurema hoo sisse ka Pärnumaal, sest märtsikuust on avatud Pärnumaa Loomemajanduse Tugiüksus. See üksus on suunatud eelkõige piirkonna loomeettevõtjatele, et pakkuda neile tuge ettevõtjaks hakkamisel ja olemisel. Tugiüksus korraldab lisaks individuaalsele ettevõtlusealasele nõustamisele ka ühiseid koolitusi, õppereise, kontaktüritusi.


 

Pärnumaa Loomemajanduse tugiüksus tegutseb piirkonna loomemajanduse arendamisel koos Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa maakondlike arenduskeskustega. “Oluline on teadvustada ja tutvustada piirkonna loomeinimeste tegemisi ja aidata välja arendada siinsel kultuuripärandil ja ressursil põhinevaid ning kogukonnale iseloomulikke loomemajandustooteid ning soodustada uute ja loovate lahenduste teket nii loomemajanduse valdkonna siseselt kui ka teistes ettevõtlusvaldkondades,” rääkis tugiüksuse tekkepõhjustest projektijuht  Imbi Lepik-Martinson.  “Kuna loomemajandus on tihedalt seotud turismimajandusega ja Eesti läänerannik on tuntud turismipiirkond, siis on loomemajanduse arendamine selles piirkonnas sarnase iseloomuga ja võrgustikupõhist koostööd võib pidada kasutamata potentsiaaliks,” rõhutas Lepin.Martinson.

Käesoleva aasta tegevused keskenduvad teavitusele ning võrgustikutöö ja nõustamistegevuste käimalükkamisele. Koostöös TÜ Pärnu Kolledžiga on käima lükatud lääneranniku loomemajanduse hetkeolukorda ja vajadusi kaardistav uuring ning sügisest saab alguse arengustrateegia koostamine.

Järgmisel aastal käivitub TÜ Pärnu kolledži eestvedamisel teenuste disaini  pilootprogramm “LOOMEelamus”, mille raames  asuvad magistrandid koos loomeinimestega analüüsima ning arendama ärimudeleid ja teenuseid, mida kasutavad loomeettevõtjad. “Loomeinimesed arendavad ärilist ja teenuste disaini keskset mõtlemist, tudengid arendavad teenuste loomise ja arendamise praktilist oskust tegutsevate loomeettevõtete probleemide baasil,“ rääkis Imbi Lepik-Martinson.  Koolitusprojekti tulemusena valmib viis uut või oluliselt paremaks arendatud loomeettevõtluse valdkonna teenusekontseptsiooni.

Edaspidi on kavas korraldada ka ühiseid ettevõtmisi Lääne-Eesti loomeinimestega ja ka teiste piirkondadega ning vahendada piirkonna loomeettevõtjatele teavet neile suunatud üritustest üle Eesti uudiskirja, veebi ja infopäevade abil.

Vaata lähemalt Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (PEAK) kodulehelt