Patendiamet hakkab leiutistele taustauuringut tegema

15. veebruar, 2011

altPatendiamet hakkab leiutistele, mida soovitakse registreerida kasuliku mudelina, tegema ametlikku taustauuringut ehk tehnika taseme otsingut, mis aitab tõsta Eesti leiutiste taset.

Valitsus otsustas möödunud nädalal kinnitada ja saata riigikokku „Kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse”.

Olulisima uuendusena annab eelnõu patendiametile kohustuse hakata kasuliku mudeli registreerimistaotluse menetlemisel edaspidi tegema tehnika taseme otsingut. Otsingu tulemustest selgub, kas taotluses kirjeldatud leiutis on ka tegelikult maailma mastaabis uus või on juba varem registreeritud analoogseid leiutisi ja tehnilisi lahendusi. Patendiameti koostatud aruande põhjal saab kasuliku mudeli registreerija soovi korral oma taotluses muudatusi teha, et tagada oma leiutisele parem kaitse.

Kasuliku mudeli õiguskaitse taotluste esitamine patendiametile on viimastel aastatel oluliselt suurenenud – 2010. aastal registreeriti patendiametis 107 kasulikku mudelit, mis on 26% enam kui aasta varem. Tänavu jaanuaris registreeriti juba 23 kasulikku mudelit. Suurem osa taotlejaid on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kuid on ka füüsilisi isikuid. Tihti on aga taotluste kvaliteet madal, sest leiutajatel puudub info selliste lahenduste olemasolust maailmas.

Tehnika taseme otsing hakkab eelnõu järgi olema leiutise kaitse taotlejale tasuta, samuti ei pikene kasuliku mudeli registreerimise menetlemise aeg. Praegu aga peab leiutaja, kui ta soovib oma kasuliku mudeli uudsust kontrollida, tegema tehnika taseme uuringu omal kulul.