PESA tootearenduskeskkond sai esimesed asukad

26. juuli, 2011

altLoov Eesti virtuaalsesse tootearenduskeskkonda valiti esimesed 7 asukat – tooteideed, millest aasta jooksul vormitakse kogenud konsultantide ja mentorite käe all läbilöögivõimelised tooted. Avalduste esitamise tähtaega on pikendatud kuni augusti lõpuni. 

Laekunud 24 tooteidee seast tegid valiku EKA strateegilise disaini professor Martin Pärn, Marketingi Instituudi turundusekspert ja koolitaja Anu-Mall Naarits ja Loov Eesti tegevjuht ning loomeettevõtluse konsultant Eva Leemet.

Konkursile laekunud tooteideid hinnanud komisjon lähtus oma otsuse tegemisel tooteidee realiseerimise võimalikkusest ja võimalustest PESA keskkonna poolt pakutavate teenuste toel 10- kuulise programmi vältel ning toote ekspordipotentsiaalist.

„Mitmed ideed olid väga huvitavad ja innovaatilised, kuid nende arendamisele ei saa kaasa aidata PESA programm,” kommenteeris Martin Pärn. Anu-Mall Naarits lisas, et osa ideid jäid valimata, kuna neil puudus ambitsioon kasvada ja polnud ekspordipotentsiaali.

Eva Leemeti sõnul oli  huvi PESA programmiga liitumise vastu suur, kuid kahjuks programmi sobivaid ideid laekus  vähe. Seetõttu pikendas Loov Eesti programmiga liitumist ja  avaldusi saab esitada augustikuu lõpuni.  „Ootame läbitöötatud ideega projekte, kus arvestataks, et programm kestab 10 kuud ja selle aja jooksul tuleb jõuda oma  ideega valmis tooteni,” ütles Loov Eesti tegevjuht.

Loometoodete arendamist toetav PESA programm pesa.looveesti.ee stardib septembris ja koosneb viiest etapist; tootearendus, turundus, ettevõtlus (äriplaan), finantseerimine ja juhtimine. Programmi esimese aasta lõpuks on seatud siht 50% tooteid Eesti turul müüdavaks arendada ja omama eksporditurgudele sisenemiseks juba esimesi reaalseid kontakte.

Loov Eesti on EASi algatatud ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud projekt, mis aitab kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele ja arendamisele Eestis.