PESA Virtual Academy alustab Moldovas

26. märts, 2021

Loov Eesti viib Välisministeeriumi arengukoostöö programmi abil läbi koolitus- ning arendustegevusi Moldovas. Kahe aasta jooksul korraldatakse mitmeid koolitusi, seminare, töötubasid ning Moldova ettevõtjad saavad oma äri arendamisele tuge PESA Virtual Academy virtuaalses inkubatsioonikeskkonnas.

Kaasates Eesti parimaid eksperte, tutvustades meie parimaid praktikaid ning innovaatilisi lahendusi toetame kohaliku ettevõtluse elukaare kõiki etappe äriidee leidmisest kuni ettevõtte loomise, investorite leidmise ning välisturgudele sisenemiseni. Lisaks toetab projekt ka Moldova ettevõtluse tugistruktuuri arengut.

25.märtsil alustas 8  Moldova ettevõtjat oma oskuste ja teadmiste täiendamist PESA Virtual Academy´s. Seekordne lend eristub väga tugeva ettevõtluskogemuse ning juba olemasolevate rahvusvaheliste kontaktidega. 

Koolitusprogramm viiakse läbi veebis,  inglise keeles ja arusaamist hõlbustavad rumeenia- ning venekeelsed subtiitrid. Iganädalastele koolitusvideotele ning oma ettevõtte spetsiifikast tulenevate koduülesannete lahendamisele lisanduvad mentorsessioonid Eesti ekspertidega. Lisaks kuulatakse mitmeid inspireerivaid ettekandeid Eesti ettevõtjatelt, kes just vigade tegemise ja raskuste ületamise kontekstis oma kogemusi jagavad. Programmi lõppedes ollakse valmis oma äriideed esitlema rahvusvahelisele investorite paneelile. Parimad saavad kutse juunis Tallinnas toimuvale tehnoloogiakonverentsile Latitude59.

Kogu projekt toetab eelkõige COVID19 pandeemias enim räsitud sihtgruppe, nt noored kel vähene kogemus ning oskused ja teadmised muutunud keskkonnas hakkama saamiseks. Teisalt tuleb arvestada, et pandeemiast tulenevate piirangute tõttu kannatasid enim turismi sektor, kultuur jt turistidele või suuremale auditooriumile suunatud tegevused.  Majanduskriisi tõttu töö kaotanud vajavad ümberõpet, et luua endale ise töökoht ning kriisis kannatanud ettevõtted peavad tegema läbi põhjaliku uuenduskuuri ja võtma kasutusele digitaalsed teenused, väärtusahelad jne,  et olla tulevikus vähem haavatavad.

Konverentsi läbiviimist toetab Eesti Välisministeerium  arengu- ja humanitaarabi vahenditest.