Plahvatused läbi, elagu Plahvatused!

14. detsember, 2009

Loov Eesti korraldas novembri lõpus Tallinnas ja Tartus loometudengitele ning muidu ettevõtlikele noortele kaks meeldejäävat konverentsi, Plahvatuse nime all. Laval toimetasid oma ettevõtte alustamise mõtetega neli noort (näitlejad), neil aitasid oma mõtteid seada Valdo Randpere, Indrek Maripuu, Artur Talvik, Harald Lepisk ja Kalev Kaarna.

Osa sai kahest Plahvatustest üle 270 noore, kellest 2/3 kinnitasid, et said ettevõtte alustamisega seotud küsimuste lahendamiseks uusi teadmisi.

Uued oskused enda äriidee läbi mõtlemisel kinnistusid enam kui pooltele osalejatele. Peamiste võtmeküsimustena , mis tuleks lahendada enne oma ettevõtte loomist jäid kõlama mida, kellele ja kuidas? Plahvatusest sai julgustust enda ettevõtte loomisel esimeste sammude tegemiseks iga teine osaleja. Mitmed osalejad tunnustasid uudset formaati konverentsil ja loominguliselt ettevõtlusele  lähenemisel.

Positiivne tagasiside nii näitlejatelt kui lavastajalt annab kindlust ka tulevikus loomemajandusest rääkides korralduslikule formaadile natuke loomingulisemalt läheneda. Järgmiste Plahvatusteni!

Olger Tali

Loov Eesti