Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm jätkab 2017. aastani

14. aprill, 2014

nordenlogoPõhjamaade ja Balti riikide kultuuriministrid otsustasid pikendada Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammi veel kolme aasta võrra ehk aastani 2017.

Koostöötoetus on suunatud professionaalsetele loomeisikutele ja teistele kultuurivaldkonnas tegutsevatele spetsialistidele, et nad saaksid reisida Põhja- ja Baltimaades ja kohtuda kolleegidega. Programmi sisu ei muutunud ning seda administreerib edaspidigiPõhjamaade Kultuuripunkt, mis asub Helsingis.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduses jagab teavet kultuuri mobiilsusprogrammist nõunik Eha Vain.

2013. aastal laekus reisimist, koostöövõrkusid ja loomeresidentuure toetavale programmile 1018 taotlust kõigist Põhjamaadest, Põhjala autonoomsetest piirkondadest ja Balti riikidest. 
1 285 100 eurot jagunes 339 projekti vahel.