Põhjamaade Ministrite Nõukogu 2013. aasta fookuses filmitööstus

09. jaanuar, 2013

NORDEN_NordicInnovation_WEBFilmitööstus, eelkõige filmide järeltöötlus, on alanud aastal Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse algatatud loomemajanduse sarja Nordic Look keskseks teemaks.

Nordic Look’i eesmärgiks on omavahel kokku viia loomemajanduse erinevaid valdkondi, tekitada seeläbi majanduslikult ja kunstiliselt kesklikku sünergiat, mida kannab põhjamaine säästlik ja keskkonnaga arvestav mõttelaad. 2011. aastal kultuuripealinna raames Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) Eesti esinduse poolt ellu kutsutud projekt keskendus esimesel aastal säästlikule moetööstusele ning mullu kaasavale ja mõtestatud linnaruumi kujundamisele.

Plaanide kohaselt selle aasta juunis jätkuv Nordic Look võtab luubi alla filmitööstuse, eelkõige filmide järeltootmise, mis koondab endas mitmeid loomemajanduse valdkondi.

Samas keskaegne Tallinn, loodus ja nõukogude ajast seni veel säilinud objektid võiksid pakkuda ainulaadset võttemaastikku põhjamaade filmitootjatele ja telekompaniidele (nt krimisarjade jms) tootmiseks.

Eesti filmivaldkonna ekspertidel on pakkuda nii teadmisi kui oskusi – nt digitaliseerimise osas – ja teenuseid, mis võiksid inspireerida filmikoostööle Põhjamaadega, usuvad Nordic Look’i idee kandjad, kelleks on lisaks PMNile sellel aastal Rootsi Eksportnõukogu esindus Eestis koostöös teiste seas Põhjamaade saatkondadega Tallinnas.

Loomemajandusega haakub ka 5. aprillil Eesti Rahvusraamatukogus Balti raamatumessi esimesel päeval toimuv kirjandusfoorum. Teiste teemade seas arutavad valdkonna spetsialistid kõigist Balti riikidest ja Põhjamaadest rahvuskirjanduse staatuse ja vitaalsuse üle kaasaja ühiskonnas ning uuenenud kirjastamismudelite üle Põhja- ja Baltimaades.

Loomemajanduslikeks tegevusteks on võimalik taotleda Põhjamaadest toetust. Selleks on kõige sobilikum Põhja- ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm, mida administreerib PMNi esindus Lätis. 2013. aastal on ainult üks taotlusvoor tähtajaga 5. aprill.

Toetus katab katab kuni 70 protsenti reisi-, majutus- ja koostöövõrkude kuludest ning on ette nähtud erialasteks kohtumisteks, võrgustikutegevusteks (seminaride ja töötubade korraldamiseks), praktikumideks ja õppereisideks. Toetuse saamiseks peavad ettevõtmises osalema vähemalt kolme riigi esindajad, seejuures peab üks neist olema Põhjamaa ja üks Balti riik.

Lisaks võib kaaluda toetuse taotlemist kultuuri- ja kunstiprogrammist, mida koordineerib Põhjamaade Kultuuripunkt Helsingis. Eelistatud on ühise loometegevusega projektid (teatri- ja tantsuetendused, muusikalavastused jms). Ekspertide sõnul on oluline osa innovatiivsusel, mis tähendab uute ideede, kontseptsioonide ja loomeprotsesside välja arendamist ja teoks tegemist.

Loomemajanduse, sellega seotud tegevuste ja toetuste kohta leiab täpsemat teavet PMNi Eesti esinduse kodulehelt www.norden.ee. PMNi Eesti esinduses tegeleb loomemajanduse valdkonnaga kultuurinõunik Eha Vain.