Poliitikakujundajad otsivad homme Riigikogus võimalusi Eesti loomemajanduse arendamiseks

15. detsember, 2009

Homme, 16. detsembril kell 10-13 toimub Riigikogu konverentsisaalis Eesti loomemajanduse seminar, mille korraldavad koosöös programmiga Loov Eesti Riigikogu majanduskomisjon ja kultuurikomisjon.

Seminari eesmärk on kaardistada ja avada loomemajanduse valdkonna probleeme poliitikakujundajatele ja otsustajatele. Erinevate loomemajanduse võtmetegijate ja ekspertide toel otsitakse selgust, milliste kitsaskohtade lahendamisel oleks Eesti loomemajanduse arengule suurim mõju ja millised need esmased ideelahendused peaks olema.

„Peame oluliseks loomemajandusest Riigikogu tasandil kõneleda, sest tegemist on kõigile majandusharudele lisaväärtust andva olulise valdkonnaga, mille potentsiaali ei ole seni piisavalt kasutatud. Eesti andekad ja loomingulised inimesed peavad saama meie majandusruumi tugevamini ja olulisemal määral kaasatud, nende poolt loodut tuleb ühiskonnas väärtustada,“ ütles Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas.

Seminaril võetakse luubi alla uuringu “Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed” peamised tulemused. Seejärel leiavad konkreetsemat käsitlust haridussüsteemiga seonduvad probleemid, loomevaldkonna lõimitus tootmis- ja teenindussektoriga, riigihangete süsteem ja toetused. Vaadeldakse olemasoleva loomemajanduse tugisüsteemi kitsaskohti ning loomemajanduse potentsiaali ja panuse teadvustamist ühiskonnas laiemalt.

Seminari modereerib Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok. Sõna võtavad Riigikogu aseesimees Keit Pentus, loomemajanduse kui valdkonna uurimisega aastaid tegelenud Erik Terk, Silja Lassur ja Külliki Tafel-Viia Eesti Tuleviku-uuringute Instituudist, disainer ja Eesti Kunstiakadeemia strateegilise disaini külalisprofessor Martin Pärn, ettevõtja ja disainer Ville Jehe, kontserdikorraldaja ja produtsent Helen Sildna, Tartu Loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rektor Anzori Barkalaja.

 

Ajakirjanikud on oodatud!

Lisainfo: Tiina Urm, Loov Eesti meediajuht 556 51 862 ja www.looveesti.ee

Riigikogu pressitalitus

 

Ülo Mattheus, 631 6352
ylo.mattheus@riigikogu.ee

15.12.2009