Prantsusmaal ilmus esimene kultuurisektorit puudutav majandusalane uuring

08. jaanuar, 2014

EY (end. Ernst & Young) avaldatud uuringu kohaselt moodustas aastal 2010 andmete põhjal loomemajandus 4% SKP-st, mis asetab valdkonna olulisele positsioonile majanduskasvu aspektist. Uuringust selgub, et loomemajanduse tulu ulatus 61,4 miljardi euroni, edestades näiteks autotööstust (60,4 miljardit) ning luksuskaupu  (52,5 miljardit).

Kultuuritegevused moodustavad keskmiselt 8,4% ühe prantsuse leibkonna kulutustest. 2011. aastal kulutati kultuuritarbimisele kokku 31,2% kõikidest vaba aja veetmistele suunatud kulutustest.

Eestiga võrreldes on loomemajanduse arendamine tsentraalsel tasandil oluliselt tagasihoidlikum – puudub ühtne katusorganisatsioon, puuduvad põhjalikud võrreldavad majandusnäitajate uuringud ning mõnevõrra erinev on ka definitsioon. Prantsusumaal loetakse loomemajanduse valdkonda muusika, kino, televisiooni, etenduskunstide, media, kirjastamise, videomängude ning kujutava kunstiga seonduvaid valdkondi, mis erineb Eetsis käibelolevast definitsioonist hõlmates vähemaid valdkondi. Loomemajanduses on otseselt hõivatud 1,2 miljonit inimest, mis moodustab 5% tööhõivest. 8% on seotud kaasnevate teenuste pakkujatena.

Uuringust saab prantsuse keeles lähemalt lugeda siit ja inglise keeles siit.