Pressiteade 27.11.09: Tallinna, Tartu ja Viljandimaa loomeinkubaatorid sõlmivad täna koostööleppe

27. november, 2009
Täna kirjutavad Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus (ESA), SA Tartu Loomemajanduskeskus ja SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid alla omavahelisele koostöökokkuleppele.
Kokkuleppe eesmärgiks on Tartu Loomemajanduskeskuse, Tallinna Loomeinkubaatori ja Viljandimaa Loomeinkubaatorite potentsiaali, kompetentsi ja koostöövõrgustike ühendamine, et suurimate regionaalsete ja valdkondlike arenduskeskustena tõhustada loomemajanduse valdkondi toetavaid tegevusi ja laiendada nende mõjuulatust – olgu selleks siis alustavatele loomeettevõtjatele inkubatsiooniteenuste pakkumine või Eesti loomemajandust toetavate arengustrateegiate väljatöötamises osalemine.
Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutuse juhatuse liige Anu Lõhmus kommenteerib: „Loomemajandus on maailmas üks kiiremini arenevaid ja enim lisaväärtust loovaid majandusharusid. Tänasel algatusel on nii valdkondliku kui regionaalse koostöö tõhustamisel mitte üksnes üle-eestiline, vaid palju laiem tähtsus ja kandeulatus – tänu tekkivale mastaabiefektile on leppe osalistel kergem saavutada suuremat kõlapinda ka mujal Euroopas.“
Tartu Loomemajanduskeskuse juhatuse liikme Raul Oreškini hinnangul on kolme loomeinkubaatori koostöö oluline eeskätt loomeettevõtete konkurentsivõime tõstmisel maailmaturul. “Ühiste jõupingutustega on võimalik loomeinkubaatori ettevõtetele luua inspireeriv ja arendav keskkond, mis aitaks kaasa loomeettevõtete ekspordisuutlikkuse tõstmisele,” sõnas Oreškin.
Tallinna, Tartu ja Viljandi loomemajanduse arenduskeskused ühendavad oma teadmised ja võimalused valdkonna toetusstruktuuride mitmekülgseks arendamiseks. Ühistegevustes on tulemuslikum korraldada nii info- ja kontaktseminare sihtgrupile kui toetada turundustegevust Eestis ja välisriikides. Peamiste koostöövaldkondadena näevad lepinguosalised inkubatsiooniteenuste, klastri-initsiatiivide ja (sh rahvusvaheliste) koostöövõrgustike arendamist.
Pooltevaheline koosöö hõlmab:
  • vastastikust kaasamist loomemajanduse valdkondlike tugitegevuste planeerimisse;
  • ühiseid arendusprojekte ning nende rahastamisallikate leidmist;
  • ettevõtlusalaste tugikoolituste ja kontaktkohtumiste ühist korraldamist ning üksteise teavitamist nende toimumisest;
  • võimaluse ja huvi korral teineteise kaasamist klastri-initsiatiividesse ning teineteise ja klientide kaasamist info- ja koostöövõrgustikesse;
  • trükiste ja reklaammaterjalide vastastikust levitamist;
  • loomevaldkonna arenguks vajalike uuringute läbiviimist.
Leppele kirjutatakse ühiselt alla täna kell 11.45 Tallinna Loomeinkubaatori ruumides aadressil Veereni 24c.

Lisainfo:
Ele-Mall Vainomäe
Tallinna Loomeinkubaatori juhataja
GSM: +372 506 7881

Tiina Urm
Loov Eesti meediajuht
GSM: +372 5565 1862
skype: twistedtiina
www.looveesti.ee

Loov Eesti on EASi algatatud programm, mis aitab kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele ja arendamisele Eestis.