Aleksandr Ivaškevitš julgustas noori tippu pürgima

18. jaanuar, 2011
alt15. jaanuaril kohtusid Entrum programmi noored Vene Draamateatri näitleja ja stepptantsustuudio Duff Tap Studio looja Aleksandr Ivaškevitšiga.

Ivaškevitši ja Ida-Virumaa noorte kohtumise eesmärgiks oli julgustada noori oma unistuste ja eesmärkide elluviimisel. Tuntud näitleja ja tantsustuudio looja jagas oma kogemusi, andis noortele praktilist nõu nende projektiideed elluviimisel ning sai kohtumisest ka ise väärtusliku kogemuse.

Kokkusaamisel käsitleti mitmeid teemasid, mis andsid noortel olulisi mõtteid, mida saab oma elu kujundamisel kasutada. Väga väärtusliku eeskuju eesmärkide täitmisest andis Ivaškevitši elulugu. Stepptantsu õpingute ajal Ameerikas töötas Ivaškevitš söögiraha teenimiseks erinevatel ametikohtadel. Näiteks flaierite jagajana ja kolimisfirmas kolijana. „Eesmärkide täitmine läbi raske teekonna teeb inimese tugevamaks ja küpsemaks. Raskuste ilmnedes ei ole abi kaeblemisest või depressiooni langemisest. Oluline on endasse uskuda ja jätkata tööd unistuse elluviimiseks ning pidada meeles eesmärki, mille nimel tööd tehakse,“ julgustas Ivaškevitš noori raskustest hoolimata eesmärkide poole püüdlema.

Vestlusringis käsitleti ka enda oskuste või ande adekvaatset hindamist ja toime tulemist kriitikaga. Ivaškevitši hinnangul on parim viis oma võimete hindamiseks võrdlus või võistlus teistega samal alal tegutsejatega. „Taoline võrdlus annab reaalse pildi sellest, kus mina oma oskuste ja võimetega asun,“ selgitas Vene Draamateatri näitleja. Kriitikasse peab suhtuma aga mõistusega. See tähendab, et kriitilise hinnangu saamise puhul on oluline hinnata, kas kritiseerija arvamust võib usaldada. Kindlasti ei tohi aga kriitika olla otsustavaks mõjuriks, kui küsimuse all on lemmiktegevusega jätkamine. „Kõige olulisem on ise selgelt teada, mida elus teha tahta ning kuhu sellel alal jõuda soovid,“ rõhutas ta enesesse uskumise olulisust.

Eraldi teemana arutati kohtumisel noorte projektide ellu viimisega seotud teemasid. Kuna kohtumisel osalesid Entrumi loomemajanduse labori õppetöös osalevad noored, keskenduti kohtumisel just loomeprojektidele. Noored said kasulike praktilisi näpunäiteid. Sillamäelt päritud noorte projekti „Kunst laste heaks“ meeskond esitas Ivaškevitšile kutse viia nende projekti raames läbi meistriklass Ida-Virumaa laste jaoks. Näitleja võttis esitatud kutse hea meelega vastu ning peagi on oodata selles osas koostööd.

Kohtumise lõpus julgustas Ivaškevitš noori julgemalt oma unistuste täitmise poole pürgima. „Ärge oodake käed rüpes, vaid tehke ise tegusid, et teie kodupiirkond areneks,“ kutsus ta noori aktiivselt ise oma elu parendamisse panustama.

Noorte ja Vene Draamateatri näitleja ning stepptantsustuudio Duff Tap Studio looja Aleksandr Ivaškevitši kohtumine toimus Ida-Virumaa noorte ettevõtlikkuse arendamisele suunatud programmi Entrum raames. Eesti Energia algatatud iga-aastane programm Entrum (www.entrum.ee) õpetab Ida-Virumaa noortele aktiivses ja kaasahaaravas vormis, kuidas olla elus ettevõtlik ja aktiivne. Üheks õppimisvormiks on võimalus kohtuda paljude põnevate ja innustavate inimestega, kes jagavad oma edulugusid. Lisaks saavad noored tutvuda erinevate valdkondadega ning õppida edu saavutamise saladusi. Käesolevaks ajaks on programmi tegevused jõudnud nii kaugele, et projektis osalevad noored otsivad oma projektidele vabatahtlikke külalismentoreid. Entrumi programmis löövad kaasa mitmed vabatahtlikud, sh Entrumi patroonid Gerd Kanter, Vladimir Tšerdakov, Ilmar Raag, Tanja Mihhailova, Helen Sildna.

Entrum lähtub oma tegevustes ettevõtlusõppe edendamise kavast “Olen ettevõtlik!”, mis allkirjastati majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase, Kaubanduskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktori Robert Lippini ja Ettevõtluse Arendamise SA juhataja Ülari Alametsa poolt 7. oktoobril 2010.

Pildid aadressil http://www.facebook.com/?ref=home#!/album.php?aid=32466&id=132482796797935