Pressiteade:Tartu Loomemajanduskeskus ja Tartu Teaduspark sõlmivad koostöökokkuleppe

16. november, 2009

Teisipäeval, 17.novembril sõlmivad sihtasutused Tartu Loomemajanduskeskus ja Tartu Teaduspark kolmeaastase koostöökokkuleppe, et pakkuda alustavatele loomemajanduse ning teadmis- ja tehnoloogiamahukatele ettevõtetele nende arendamisel mitmekülgsemaid teenuseid.

Sõlmitava raamlepingu eesmärgiks on vastastikku toetava ja osapooli inspireeriva sünergilise keskkonna loomine, mis aitaks tehnoloogiamahukatel ja loomemajanduse ettevõtetel leida ühiseid väljundeid. Samuti on otsustanud sihtasutused osaleda koos vastavates riiklikes ja rahvusvahelistes programmides, innovatsioonialase kompetentsi väljaarendamisel ja koolituste ning konsultatsioonide korraldamisel.

Tartu Loomemajanduskeskuse juhatuse liikme Raul Oreškini sõnul on antud valdkondade koostöö vajalik eeskätt ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks. „Tehnoloogiamahukad ettevõtted vajavad oma ideede visualiseerimiseks ja vormimiseks loomeettevõtjate abi ning loovettevõtjate jaoks muutub üha enam oluliseks uute tehnoloogiate rakendamine tööprotsessides,“ selgitas Oreškin.

Lähiajal on plaanis Tartu Loomemajanduskeskusel ja Tartu Teaduspargil osaleda kahes koostööprojektis, mis aitab efektiivsemalt korraldada inkubatsiooniteenuse pakkumist juba alustavatele ettevõtetele. Samuti plaanitakse ühiselt käivitada eelinkubatsiooniteenuse koolitused, mille raames on võimalik tulevastel ettevõtjatel luua oma ideele äriplaan ning käivitada ettevõte.

Ühe koostöövaldkonnana näevad sihtasutused võimalust osaleda klastriinitsiatiivide loomisel. Tartu Teaduspargi juhatuse liige Toomas Noorem märkis, et koostööd loomeinimestega tuleks teha juba tootearenduse varajasest faasist, kuni selle lõpliku valmimiseni. „Kui tahame näiteks, et meie tooted jõuaks kiiremini rahvusvahelisele turule, on meil vaja, et meie protolaboris valmivad innovaatilised tooted töötaksid paremini kui konkurentide omad. Mis veelgi tähtsam, et nende välimus ja disain vastaks maailmaturu ootustele,“ selgitas Noorem. „Siin näeme olulist koostöö ideed Tartu Loomemajanduskeskuse ja tema ettevõtjatega ning miks mitte teatud võimalust uute klastriinitsiatiivide tekkeks“.

Tartu linnapea Urmas Kruuse märkis, et praeguses majanduslikus seisus on ettevõtluse toetamine ja koostöö tegemine eriti tähtis ning oluline ka kogu Tartu linna ettevõtluse tasandil. „Eriti hea meel on mul selle üle, et kokku saavad loov- ja tehnoloogiavaldkond, mis toob kindlasti väga põnevaid lahendusi,“ lisas Kruuse

Tartu Loomemajanduskeskuse eesmärgiks on valdkonna ettevõtluse kasvu kiirendamine, innovaatiliste ettevõtete tekke ja jätkusuutlikkuse tagamine ning ettevõtete käivitusperioodil riskide vähendamine. Tartu Teaduspargi eesmärgiks on toetada teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete teket, arengut ning tegevust.

Koostöö kokkuleppe sõlmimine toimub 17. novembril kell 13.00 Tartu Loomemajanduskeskuses. Ajakirjanikud on oodatud.

 

(Klaster majandusteaduses: Geograafiliselt lähestikku paiknevate ühe valdkonna tootmisele spetsialiseerunud ettevõtete ja institutsioonide (ülikoolide, agentuuride, kaubanduskodade) kooslus, mis teeb koostööd ja samas konkureerib sisemiselt (Porter 2000).)

Lisainfo:

Tartu Loomemajanduskeskuse juhatuse liige Raul Oreškin, tel. tel. 5564 7803;

Tartu Teaduspargi juhatuse liige Toomas Noorem, tel. 5037 829.