Priority Area Culture: loomemajanduse probleemid on lähiriikides sarnased

13. november, 2014

priority areaTallinnas, rahvusraamatukogus peetaval konverentsil Priority Area Culture sõna võtnud tõdesid, et eri riikide loomemajandus seisab vägagi sarnaste probleemide ees. Loomeettevõtjad on reeglina mikroettevõtjad, kellel napib ekspordivõimekust, koostöö teiste sektoritega on vähene, otsitakse partnereid nii kodu kui ka välismaalt ning ollakse tänulikud inspireerivate inimestega kohtumise eest.

Nende probleemide lahendamiseks on kokku pandud erinevaid projekte.

Eestis on ettevalmistamisel loomemajanduse toetamise määrus, mille eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine nii sektori sees kui ka teistes sektorites, inkubaatorite ja kiirendite töö hoogustamine ning regionaalsete ning valdkondlike arenduskeskuste töö tõhustamine. Eelpoolnimetatud tegevuste tulemusena oodatakse, et aastaks 2023 on loomemajandusettevõtted märkimisväärselt kasvatanud tulu, mis on saadud teistest riikidest, teised sektorid kaasavad loomemajandust oma toodetele ja teenustele lisandväärtust andma, loomemajandus panustab regioonide arengusse töökohtade loojana, turismi edendamisega ja välisinvesteeringute kaasajana ning muidugi on senisest suuremad maksumaksjad. Välja on töötatud ka mõõdikud – hinnatakse eksportivate ettevõtete arvu, ühe töötaja kohta toodetud lisandväärtust, ühe ettevõtte kohta teenitud tulu võrreldes Eesti keskmisega ning ühe töötaja kohta teenitud tulu võrreldes Eesti keskmisega.

NDPC (Nordic Dimension Partnership in Culture) panustab loomemajanduse ees seisvate probleemide lahendamiseks võrgustikele koondades olemasolevaid rahvuslikke ja rahvusvahelisi kultuuri- ja loomemajanduse koostööle suunatud organisatsioone pakkudes neile omavahelise suhtluse ja edulugude vahetamise platvormi. NDPC rõhutab loomemajanduse sektoriteülest iseloomu ja toob erinevaid osapooli kokku koosolekuteks, seminarideks ja töötubadeks, et arendada loomemajanduspoliitikaid.
Lisaks toetab NDPC kultuuri ja loomemajandust edendavaid Põhjadimensiooni kuuluvate riikide projekte. Sel aastal said toetust näiteks Eesti – Soome- Vene muusikatööstuse platvormide koostööprojekt, Filmteractive festivalide võrgustik, Creative Business Cup – nüüd koos Venemaaga ja Artterritory.
Loov Eesti on NDPC kommunikatsioonipartner, kes lõi NDPC veebi ning praegu koostab ja levitab NDPC uudiskirja.

Riias endist tubakavabrikut loomemajanduskeskuseks ja võrgustike toimumispaigaks ehitav TAB FAB keskendub haridusele ja ärile. Tubakavabrikust võib saada Balti regiooni kultuuri ja loomemajandus võrgustiku füüsiliseks kokkusaamiskohaks. Ruumi on endises tehasehoones palju, sinna plaanitakse loomeinkubaatorit, kunstiülikooli ja teatrit. Sihtrühmadena peetakse silmas üliõpilasi, vastlõpetanuid, õpetajaid, mentoreid ja äriarendajaid. „Tudengeid valmistatakse ette tööjõuturule, kuid tänapäeval pole kellelgi töö kindlustatud, aga tudengeid ei valmistata ettevõtluseks ette. Koos partneritega püüame nende probleemidega tegeleda ja lahendusi pakkuda,“ rääkis projekti tutvustanud Signe Adamovica.
Ka Loov Eesti lööb selles projektis nõu ja jõuga kaasa.

Ralf Eppender Goethe Instituudist tutvustas projekti Creative Ports, kus kogenud mentorite abil mitme päeva jooksul peetavates loomelaagrites püütakse lahendusi pakkuda loomeinimeste probleemidele. Lähemalt rääkis Ralf Eppender Helsingis sel aastal toimunud laagrist.
Mitmest erinevast riigist kokku toodud laagrilistelt uuriti, millised on nende peamised probleemid. Toodi välja, et oma töödele ei saada piisavalt tagasisidet, turundusoskused ja turu tundmine on vähesed, samuti ettevõtlusoskused. Ei osata oma tooteid hästi müüa ja turgudel pole piisavalt kontakte. Kogenud mentorite abiga tegeleti nende probleemidega ning laagri lõpuks tundsid osalejad end palju kindlamalt. „Kõige rohkem head meelt tegi, et 100% laagrilistest vastas tagasiside küsitluses, et nad soovitaksid sellist laagrit oma sõpradele,“ rääkis Ralf eppender.
Möödunud aastal lõi Loov Eesti kaasa Tallinnas peetud loomelaagri korraldamisel.