Projekt “Betooniteater” seob omavahel põnevaks tervikuks etenduskunstid ja ehitusvaldkonna

10. september, 2013

kultuurikatelSellel sügisel saab hoo sisse kaks aastat kestev ja erinevaid valdkondi siduv projekt „Betooniteater“. Esimene sündmus-koolitus leiab aset 20.-21. septembril, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. 

Projekti „Betooniteater“ eesmärk on omavahel põimida valdkonnad, mis väga sageli just kokkupuutepunkti ei leia, kuid mille ühisest tegevusest võib sündida ootamatu tulemus – erinev, põnev ja tavasid nihutav. “Betooniteatris” katsetatakse sulandumisvõimalusi etenduskunstide, haridus-  ja ehitusvaldkonna vahel. Kogu ettevõtmine on otseselt suunatud erinevate valdkondade ülikoolide õppejõududele, tudengitele, etenduskunstnikele ning ehitusettevõtjatele.

Projekti idee sai alguse Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõudude ning sama kooli ehitusteaduskonna õppejõude, tudengeid ja vilistlasi ühendava üliõpilasseltsi “Ericus” poolt. 

Soov oli leida tavaõppest ja osaliselt kasutatavatest interaktiivsetest meetoditest õppeprotsessile veel enam innovaatilisi ja loovaid lahendusi. Eesmärgiks tulemus, et  praegused inseneri valdkonna tudengid oleksid hiljem reaalses tööelus võimelised efektiivselt tekkivaid teadmispõhiseid ja organisatsiooni kultuurilisi probleeme tajuma, ennetama ja lahendama. Kõige olulisem aga, et nad julgeksid oma ettevõtlikkuses olla maksimaalselt loovalt innovaatilised.

Projektis osalevad ülikoolide õppejõud omandavad teadmisi, kuidas valdkondadevahelisi protsesse juhtida ning on teadlikud, kuidas tudengeid oskuslikult suunata valdkondadevahelisele koostööle ja kuidas nende ettevõtlikke hoiakuid arendada. Lisaks  oskavad koolituse läbinud õppejõud otsida erinevate valdkondade (inseneeria, kultuur, ettevõtlus, haridus) integreerimise kaudu enam innovaatilisi ja loovaid lahendusi õppeprotsessile ning uuendusi õppeformaadis.Etenduskunstnikel tekib võimalus rakendada teadmisi väljaspool oma tavapärast tegevusmaastiku.  Ehitusvaldkonna ettevõtted saavad aga läheneda innovaatiliselt oma siseprotsesside arendamisse. 

Projekti raames leivad aset koolitusprogrammid, mille keskseks teemaks on valdkondade vahelise koostöö arendamine.  Lisaks koolitusprogrammidele toimub ehitusvaldkonna tudengite poolt organisatsioonikultuuriliste lugude kogumine ehitusettevõtetelt. Lood on sisendiks 2015. aasta sügisel esietenduvale uuslavastusele,  mille keskseks teemaks saab olema erinevate osapoolte (tellija, projekteerija, ehitaja) vaheline koostöö ehitusprotsessis.

Projekt saab alguse 20.-21. septembril TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias koolitusega, kus jagab laialdast valdkondadevahelist kogemust Rootsi organisatsiooni Generator Sverige esindaja Johanna Skantze. Esimese koolituse teemaks on erinevate valdkondade teineteise mõistmise saavutamine ning tõlkeprobleemide sujuv ületamine. Samuti õpitakse, milles seisneb rist-vahendaja (cross-broker) ehk võtmeisiku roll selles, et tõeline koostöö ning seeläbi ka majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline areng saaks teoks ning kuidas eelnimetatud ideid oma töös rakendada.

Projekti peamisteks partneriteks on Kultuurikatel, Tallinna Tehnikakõrgkool ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakond.