Projekt “Käsitööga tööle 2” alustas töötute registreerimist tasuta koolitusele

05. august, 2010
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia projekt “Käsitööga tööle 2” alustab septembris järgmisi tootearenduse ja ettevõtluse koolitusi kuues Eesti piirkonnas (keskused: Kärdla, Pärnu, Rakvere, Tartu, Viljandi, Võru). Projekti tegevuste kaudu saavad osalejad uusi teadmisi kohalikust käsitööst kui loomemajanduse ühest olulisest valdkonnast ja võimaluse täiendada oma tootearenduse alaseid oskusi. Projekti eesmärgiks on aidata ette valmistada potentsiaalseid kohalikke väikeettevõtjaid.
Koolitustele ootame käsitööd oskavaid aktiivseid inimesi, kes on hetkel töötud. Projektis võivad osaleda ka väikelapsega kodus olevad vanemad, kui lapsehoolduspuhkusel on viibitud üle 1,5 aasta. Igas eelpool nimetatud piirkonnas moodustatakse õppegrupp suurusega kuni kümme inimest. Üks koolitusperiood kestab üheksa kuud – septembrist maini.

Koolitusperiood on jagatud kolmeks põhiteemaks: tootearendus, ettevõtluskoolitus ja IT-alane erikoolitus toodete turustamiseks internetikeskkonnas. Tootearenduse alaste teadmiste ja oskuste omandamise praktiliseks väljundiks on aidata igal õppijal valmistada personaalse käsitöö väikeseeriatoodangu näidiseid, tehes seda suurte kogemustega kunstnikest koolitajate juhendamisel. Tootearenduse koolitused toimuvad alates septembrist kaks korda kuus kontaktõppena ning õppetsüklite vahelisel ajal iseseisva individuaaltööna. Tootearenduse koolitusega tihedalt seotud ettevõtluskoolitust viib läbi Tartu Ülikooli Ettevõtluskeskus . Koolitus keskendub loomemajanduse spetsiifikale ning aitab koolitatavatel alustada käsitööalase ettevõtlusega. Väikeettevõtjana tegutsemise algusfaasis on projektis osalejatel kuni kuue kuu jooksul võimalik kasutada ka ettevõtlusmentori abi. Õppetsükli lõpetab konkreetse internetikeskkonna kasutamise koolitus, kus tutvustatakse uusi käsitöötoodete turustamise võimalusi.

Maikuus lõpetas edukalt projekti esimese lennu 68 õpilast 9 kuulise täiendõppe. Koolitused lõppesid näitustega kohalikes galeriides. Tänaseks on paljud lõpetajad loonud oma käsitööettevõtted.

Projekti “Käsitööga tööle 2” rahastab Euroopa Sotsiaalfond “Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetmest “Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine”. Projekti partnerid on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ning MTÜ Virtuaalturg.