Projekti “Betooniteater” raames toimunud tudengitele suunatud töötubade programmi kokkuvõttev sündmus Kultuurikatlas

08. mai, 2014

kultuurikatel14. mail kell 11.00 saab Kultuurikatlas, Katelde saalis näha Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna tudengite lühilavastust ning Arhitektuurikeskuses esitlevad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunsti osakonna tudengid oma äriideid.

Projekti “Betooniteater” raames on lõpusirgele jõudmas üks etapp, kus kahe kõrgkooli TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud olid kaheksal korral ristkasutuses. Ehitusteaduskonna tudengid osalesid loovuse töötubades, mida viisid läbi Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Jaanika Juhanson, Kai Valtna ning Raido Mägi. Etenduskunsti tudengid said aga ettevõtlusalaseid teadmisi töötubades, mida viisid läbi Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud Marge Täks, Martin Toding ja Ülle Aasjõe.

14. mail saame näha ja kuulda, kuidas toimunud töötubade kaudu tõusis kultuurivaldkonna tudengite teadlikkus ettevõtlikkusest ning arenesid ehituse valdkonna tudengite ettevõtlusega seotud tunnused nagu loov ja innovaatiline mõtlemine ning kommunikatsioonivõime ja koostöövalmidus.

Projekti „Betooniteater“ eesmärk on omavahel põimida valdkonnad, mis väga sageli just kokkupuutepunkte ei leia, kuid mille ühisest tegevusest võib sündida ootamatu tulemus – erinev, põnev ja tavasid nihutav. “Betooniteatris” katsetatakse sulandumisvõimalusi etenduskunstide, haridus-  ja ehitusvaldkonna vahel. Projekti partnerite sooviks on otsida erinevate valdkondade (kultuur, ettevõtlus, haridus) integreerimise kaudu tavaõppest ja interaktiivsetest meetoditest veel enam innovaatilisi ja loovaid lahendusi ettevõtluse õppeprotsessile. Selle eesmärgiga seotud tegevuste kaudu tõstame ühtlasi tudengite ettevõtlusteadlikust. “Betooniteatri” projekt lõppeb õppejõudude ja tudengite ühistöös valminud uuslavastusega 2015. aastal.

Projekti „Betooniteater“ partneriteks on Tallinna Kultuurikatel, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakond.

Betooniteatri” raames toimunud tudengitele suunatud kahe kõrgkooli õppejõudude ristkasutusprogrammi kaasrahastavad EAS ja Euroopa Sotsiaalfond. Euroopa Sotsiaalfond (European Social Fund, edaspidi ESF) toetab algatusi, mis edendavad tööhõivet, panustavad inimeste kvalifikatsiooni edendamisse ja tõstavad töötajate konkurentsivõimet