Projektide rahastamiseks

14. oktoober, 2009

Kultuuriministeerium jagab toetusi kunsti, kirjanduse-, muusika- ja filmiprogrammide rahastamiseks.
Eesti Kultuurkapitalist saab toetusi mitmete sihtkapitalide kaudu. Loe lisaks: taotluse esitamine

Põhjamaade Ministrite Nõukogu programmid:
Ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm, mis on mõeldud Põhja- ja Baltimaade konkurentsivõime suurendamiseks maailmas. Toetust saab erialasteks kohtumisteks, võrgustikutegevusteks (seminaride, töötubade korraldamine), praktikumideks ja õppereisideks. Peatähelepanu on suunatud loomemajandusele ja innovatsioonile. Loe lisaks: taotluste esitamine

Põhja-Balti kultuuri mobiilsusprogramm, mis on mõeldud Põhja- ja Baltimaade loovisikute koostöö edendamiseks.
Programm koosneb kolmest osast: kultuurikoostöövõrkude toetused, reisitoetused ja toetused loovisikute residentuuridele. Elektroonilisi taotlusi võtab vastu Põhjamaade Kultuuripunkt.

Põhjamaade Kultuurifondi toetused
on mõeldud nii professionaalsetele kui ka  amatöörkunstnikele. Fond võtab vastu elektroonilisi taotlusi oma kodulehe kaudu.

Kunsti- ja kultuuriprogramm annab kunsti- ja kultuuriprofessionaalidele võimaluse taotleda toetust uuenduslikeks ja harivateks ettevõtmisteks.

EL kultuurikoostöö programmi Kultuur  ja programmi Media  kohta vahendab infot, nõustab projektikirjutajaid ning abistab neid partnerite leidmisel ja taotluste esitamisel Loov Euroopa.

Vaata veel käimasolevaid taotlusvoore.