Prototroni kuuendas taotlusvoorus soovis rahastust 50 ideed

22. oktoober, 2013

prototronPrototüüpide loomiseks ellu kutsutud rahastu Prototron kogus kuuendas taotlusvoorus 50 nutikat ideed, kellest parimad astuvad ekspertkogu ette oma projekti kaitsma Sel korral soovisid meeskonnad luua prototüüpe nii uudsetest ehitus- ja isolatsioonimaterjalidest kui UV-kiirguse mõõtjast.

 

Valdkonniti laekus ootuspäraselt enim, 23 taotlust, elektroonika ja infotehnoloogia vallas. Järgnesid materjalitehnoloogia ja mehhaanika valdkonnad 18 taotlusega.

„Prototroni taotlused on muutunud iga vooruga tehnoloogia- ja teadmiste põhisemaks. Ootuspäraselt koosnevad taotlusi esitavad meeskonnad oma ala ekspertidest, kellel on oskused ja soov oma toode äriks pöörata. Kindlale nišile suunatud ja tugeva taustaga ideid me Prototronis näha soovimegi, sest just neil on potentsiaal maailmas läbi lüüa,“ kommenteeris esitatud taotlusi Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhataja Jaak Raie.

Tänaseks on Prototroni kõikidesse taotlusvoorudesse esitatud enam kui 400 ideed. Prototüübi loomiseks on rahastuse saanud nutitelefoniga suhtlev järjekorrastend, mobiilne tuulemõõtmisseade, akupakk ja aku juhtimissüsteem, mereseiresüsteem, 3D printimise tarkvara, statistilistel andmetel põhinev keeleõppeprogramm ja luksusautode multimeediasüsteem. Toetuste summad on ulatunud 3100 eurost kuni 11 640 euroni.

„Usun, et seekordses voorus esitatud ideede hindamine saab ekspertide jaoks keeruline olema, sest taotlused on põhjalikud ning mitmed ideed on juba kasuliku mudelina registreeritud. Mul on väga hea meel, et Prototron saab abiks olla meeskondadele, kes on idee kallal suurt vaeva näinud ning on nüüd valmis selle reaalselt teoks tegema,“ ütles Swedbanki ettevõtete panganduse juht Robert Kitt.

Taotluse esitanud ideede hindamisel ja parimate selgitamisel lähtutakse prototüübi ärilisest potentsiaalist, uudsusest ja teostava meeskonna kompetentsidest. Taotletavale rahasummale ei ole piiranguid seatud.

Laekunud taotlusi hakkavad hindama eksperdid Priit Alamäe (Nortal), Jaak Raie (Tehnopol), Robert Kitt (Swedbank), Yrjö Ojasaar (Publification.com), Andrus Oks (Eesti Arengufond), Jaanus Tamm (Defendec), Almar Proos (Favor) ja Siemon Smid (Tallinna Tehnikaülikool).

15. novembriks selguvad need projektid, mille elluviimist Prototroni rahastust täies mahus finantseeritakse.

Prototron rahastu asutasid Swedbank, Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool. Nutikate ideede toetamiseks on Prototroni rahastu suuruseks 300 000 eurot. www.prototron.ee