Prototroni teise taotlusvooru laekus 51 uudset ideed

18. detsember, 2012

prototronPrototüüpide valmistamise rahastamiseks loodud Prototron fondi teine taotlusvoor lõppes 15. detsembril. Kokku laekus tähtajaks 51 nutikat ideed, millele hakkajad meeskonnad soovivad fondi abiga käegakatsutava kuju anda.

Valdkonniti esitati enim taotlusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (20 taotlust) ja elektroonika (19 ideed) toodete valmistamiseks. Järgnesid bio- ja tervisetehnoloogia, keskkonnatehnoloogia ja eluteaduste valdkonnad.

Laekunud taotlusi hakkavad hindama eksperdid ning 11. jaanuaril kogunev ekspertkogu valib välja need ideed, mis elluviimiseks raha saavad.

„Prototroni teine taotlusvoor näitas, et ideedepuudust Eestis ei ole. Eriti oluline on see, et kõik taotlused on läbimõeldud ja meeskonnad on motiveeritud ideid teostama. Valiku tegemisel saab määravaks tootest tekkiv lisandväärtus ja seal peituv äripotentsiaal“, ütles Swedbanki ettevõtete panganduse juht Robert Kitt.

Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhatuse liige Pirko Konsa peab taotluste puhul rõõmustavaks valdkondlikku jagunemist. „Kui esimeses taotlusvoorus domineerisid tarkvarateenused, siis nüüd võib julgelt öelda, et Eesti leiutajad oskavad ka füüsilisi tooteid välja mõelda. IT-teenuseid on lihtsam käivitada ja testida. Uued füüsilised tooted nõuavad aga rohkem aega ja raha. Prototroni rahastu annabki finantsvõimalused keerukamate ideede ellu pööramiseks,“ ütles Konsa.

Prototroni eelmises taotlusvoorus valis ekspertkogu välja kolm ideed, mille elluviimiseks anti ligi 26 000 euro. Toetuse said: Qminder, mille ideeks on ehitada portatiivne ja nutitelefoniga suhtlev stend, mis aitab inimestel vältida tüütut järjekorras seismist; Shaka (prototüübi maksumus 11 640 eurot), mille ideeks on ehitada nutitelefoni audioliidesesse ühendatav tuulemõõtmisseade, mis aitab surfaritel ning  golfimängijatel  saada täpset ilmastikuinfot; Formula Battery Management System, mille ideeks on välja töötada akupakk ja aku juhtimissüsteem, mida saab efektiisuse tõstmiseks kasutada näiteks elektrisõidukites.

Laekunud taotlusi hindavad eksperdid Priit Alamäe (Nortal), Pirko Konsa (Tehnopol), Robert Kitt (Swedbank), Yrjö Ojasaar (Publification.com), Andrus Oks (Eesti Arengufond), Jaanus Tamm (Defendec) ja Siemon Smid (Tallinna Tehnikaülikool).

Taotluse esitanud ideede hindamisel ja parimate selgitamisel lähtutakse prototüübi ärilisest potentsiaalist, uudsusest ja teostavast meeskonnast. Piiranguid ei ole seatud taotletavale rahasummale. Positiivse otsuse korral finantseeritakse prototüübi valmistamine idee autori plaani kohaselt.

Ekspertkogu vaatab taotlusi läbi neli korda aastas, järgmise taotlusvooru tähtaeg on 15. märts 2013. Prototron rahastu eesmärgiks on anda innovatiivsetele ideele reaalne kuju. Rahastu asutasid Swedbank, Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool. Kolmel järjestikusel aastal toetatakse uusi nutikaid ideid 120 000 euro ulatuses.